بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 880657247
نویسنده : مینو امیر ارده‌جانی
عنوان پایان نامه : صورت‌های غیرکلامی ارتباط در رمان سَوُوشون سیمین دانشور
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سهیلا فرهنگی,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر علی رفیعی جیردهی,
چكيده : ارتباطات غیر کلامی از حوزه های جدید مطالعاتی است که انتقال پیام‌های افراد با رفتارهای غیرزبانی چون رفتارهای چهره، حرکات بدن، مصنوعات ،رفتارهای آوایی و ... ، شامل می‌شود. یکی از راه‌های شناخت کیفیت آثار ادبی ، بررسی آن‌ها بر پایه نظریه‌ها و الگوهای علمی جدید است. در این پژوهش رمان سَوُوشون سیمین دانشور از نظر ارتباطات غیر کلامی بررسی شده و نشانه‌های غیر کلامی که دانشور در داستانش استفاده کرده است ، شناسایی ، طبقه‌بندی و معرفی می‌شود. هم چنین نشان داده می‌شود که روایت غیر کلامی در شکل‌گیری عناصر داستان به ویژه شخصیت‌پردازی، لحن و صحنه‌پردازی نقش مهمی دارند و روایت غیر کلامی در کنار روایت کلامی عمدتاٌ کارکرد تأکیدی ، تکمیلی و جانشینی دارد .
كلمات كليدي : کلید واژه‏ها: ارتباط غیر کلامی، دانشور، سَوُوشون
تاريخ دفاع : 1390-11-25