بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940052377
نویسنده : محمود فدایی یکتا
عنوان پایان نامه : شبیه سازی ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی با چند فلز گیت ، با هدف مهندسی ساختار جهت افزایش کارایی آن در کاربردهای فرکانس رادیویی و آنالوگ
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , صدیق ضیابری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ما در این پژوهش ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی با چند فلز گیت ، با عایق Sio2 و آلایش بدنه 1.1e19 را در محیط سیلواکو شبیه سازی می کنیم و آن را به عنوان ساختار پایه در نظر می گیریم سپس با استفاده از ایده های مهندسی ساختار ، تغییر جنس اکسید و آلایش ، راهکارهایی را در جهت ارتقاء افزاره در کاربردهای آنالوگ و فرکانس رادیویی ( RF ) ، تحلیل و شبیه سازی نموده و با ساختار پایه مقایسه خواهیم کرد . ابتدا روی جبران سازی و بهبود پارامتر های بسیار مهم هدایت انتقالی ( g m ) و فرکانس قطع( f T) کار نموده و در انتها ولتاژ ارلی ( VEA ) که یکی از پارامتر های مهم در کاربرد آنالوگ ، مخصوصا تقویت کنندگی است را بررسی می کنیم .
كلمات كليدي : ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی ، هدایت انتقالی ، فرکانس قطع
تاريخ دفاع : 1396-6-26