بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911022115
نویسنده : محمد جاسم قدمي
عنوان پایان نامه : ارائه یک الگوریتم زمانبند جدید برای موازنه زمان و هزینه در سیستم های محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک ترکیبی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : کامپیوتر
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كامپيوتر- نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , كوروش كياني,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , مهدي يدالهي,
چكيده : چکیده پردازش ابری به دلیل توانایی ارائه یک زیرساخت انعطاف پذیر و پویا در بستر تکنولوژی اطلاعات و تضمین پارامترهای کیفیت سرویس، به یکی از موضوعات مهم دنیای کامپیوتر بدل شده است. هدف اصلی در محاسبات ابری راضی نگهداشتن کاربران ابر با توجه به کیفیت سرویس مورد توافق و در عین حال تامین سود ارائه دهندگان ابر است. این مسائل به دلیل دارا بودن فضای جستجوی بزرگ جزو مسائل رده سخت بوده و برای حل آن بیشتر از روش‌های ابتکاری و فراابتکاری استفاده می‌گردد. تاکنون الگوریتم‌های مختلفی برای حل این مساله پیشنهاد شده است. در این تحقیق از ترکیب الگوریتم ژنتیک با الگوریتم جستجوی ممنوع به بعنوان یک استراتژی برای حل مساله استفاده شده است. هدف اصلی روش پیشنهادی، موازنه زمان و هزینه در زمانبندی کارهای سیستم های ابری می باشد براي نشان دادن كارايي الگوريتم پیشنهادی، این الگوریتم با الگوريتم ژنتيك و الگوریتم ازدحام ذرات مقايسه شده است. نتایج تجربی نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی از کارایی بالاتري نسبت به هر دو الگوریتم برخوردار است. کلید واژه : پردازش ابری، زمانبندی ، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم جستجوی ممنوع.
كلمات كليدي : کلید واژه : پردازش ابری، زمانبندی ، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم جستجوی ممنوع.
تاريخ دفاع : 1396-6-29