بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940006857
نویسنده : میلاد ساسانی دهبنه
عنوان پایان نامه : تحلیل تطبیقی عوامل جغرافیایی موثر در توسعه فضای سبز شهری (مطالعه موردی مناطق سه و چهار رشت)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن رمضانی گورابی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده امروزه مفهوم شهر بدون وجود فضای سبز، قابل تصور نیست، پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی معضلات زیست محیطی، موجودیت فضای سبز و گسترش آن را به عنوان تنفس شهرها اجتناب ناپذیر کرده است. شهرها در مقام کانون تمرکز، فعالیت و زندگی، برای این که بتوانند پایداری خود را تضمین کنند، چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستم های طبیعی ندارند. یکی از عوامل توسعه فضای سبز شهری وپایداری آن، انتخاب نوع پوشش گیاهی (گونه درختی و درختچه ای مناسب)،جنس خاک و بالا بردن تنوع گونه ای در این فضاهاست. با وجود تنوع گونه ای در فضای سبز شهری علاوه بر افزایش زیبایی محیط و چشم انداز، در صورت مرگ و میر یک گونه، دیگر گونه‌ها زنده می‌مانند. فضای سبز در ایران موضوع جدیدی نیست اما پایداری زیست محیطی موضوعی جدید می‌باشد که مزایای مربوط به آن در گرو استفاده گسترده ازآن می‌باشد. این مسئله یعنی زیبایی و چشم انداز شهر، بالاخص در شهرهایی مانند رشت که سالانه تعداد زیادی گردشگر از سراسر کشور و سایر نقاط جهان را داراست، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی_تحلیلی تهیه شده است و هدف آن تاثیر و ارزیابی عوامل جغرافیایی ( پوشش گیاهی،جنس و نوع خاک )در توسعه فضای سبز شهری در مناطق 3 و 4 شهر رشت جهت رسیدن به فضای سبز مناسب در این مناطق می‌باشد. نتیجه آنکه اثرات توسعه فضای سبز در شهرها، سبب بهبودکیفیت زندگی شهروندان می‌شودو به طور کلی موجب ارتقای پایداری زیست محیطی شهر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار می‌گردد. روش گردآوری اطلاعات از طریق عملیات میدانی و کتابخانه ای و اسناد می‌باشد، و از ابزارهایی همچون ( پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده،جدول،بانک های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و ... ) استفاده شده است. نتیجه آنکه نوع پوشش گیاهی، جنس و نوع خاک در توسعه فضای سبز مناطق سه و چهار اثرات زیادی داشته و توسعه فضای سبز در شهر رشت، سبب بهبودکیفیت زندگی شهروندان می‌شود و به طور کلی موجب ارتقای پایداری زیست محیطی شهر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار می‌گردد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی :کلان شهر رشت، فضای سبز شهری، توسعه پایدار شهری
تاريخ دفاع : 1396-6-29