بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940093497
نویسنده : مریم اسلامی کتابچی
عنوان پایان نامه : شبیه سازی کامپیوتری جریان خاموشی ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی با سه فلز گیت (TMG- JLFET) در silvaco با هدف ارائه راهکار هایی جهت کاهش آن
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سید علی صدیق ضیابری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پایان نامه ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی با گیت سه گانه بررسی می¬شود.در ترانیستوراثر میدانی با گیت سه گانه جریان درین به مراتب بیشتر از ترانزیستور با گیت یگانه است.ولی به طبع در این ترانزیستور جریان نشتی که در کاربرد دیجیتال ترانزیستور حایز اهمیت است هم زیاد می باشد.ما در این پایان نامه با تغیر تابع کار فلز گیت و جنس اکسید به راهکار های مطلوبی جهت کاهش جریان نشتی می رسیم.
كلمات كليدي : ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی با گیت یگانه- ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی با گیت دو گانه- ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی با گیت سه گانه- جریان نشتی- تابع کار
تاريخ دفاع : 1396-06-27