بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930389746
نویسنده : طاهره کاظمی شیرکده
عنوان پایان نامه : بررسی فقهی حقوقی سازش و نقش آن در کاهش مراجعه به محاکم
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا داداشی نیاکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از طریق نظام قضاییِ حاکمیتی یعنی از طریق دادگاه های حاکمیتی و توسط قضات منتخب دولت، گذشته از این که هزینه زیادی را بر دولت ها تحمیل می کند؛ منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده ها در دادگاههای دادگستری می گردد و این امر به دلیل تبعاتی همچون کندی جریان حل و فصل اختلافات و پایین آمدن کیفیت رسیدگی و آراء و در نتیجه عدم اجرای صحیح و سریع عدالت، نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت. یکی از انواع این روشها برای حل و فصل اختلافات، سازش و موارد مرتبط با آن جهت حل و فصل اختلافات می باشد. تنوع و انعطاف شیوه های غیر قضایی حل اختلاف، این امکان را برای طرفین فراهم می سازد که هرچه سریعتر و بدون کشمکش به آنچه که قصد دارند برسند و بدون درگیری در پیچ و خم دادگاهها، مسیر خود را طی کنند در حالی که حل اینگونه اختلافات در دادگاهها به روابط کاری و آتی طرفین، لطمه وارد می سازد و طرفین را در حالت درگیری و نزاع باقی می گذارد.
كلمات كليدي : سازش، صلح، اختلاف، رسیدگی توافقی
تاريخ دفاع : 1395-11-18