بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940034182
نویسنده : مهدی برزگر
عنوان پایان نامه : آشکار سازی تومور مغزی در تصاوير MRI با استفاده از پردازش تصوير
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی اسماعیلی دافچاهی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پردازش تصاویر امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته می‌شود که شاخه‌ای از دانش رایانه است که با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر برداشته شده با دوربین دیجیتال یا پویش شده توسط پویشگر هستند سر و کار دارد. در حال حاضر روش تصویر برداری MRIبه دلیل وضوح و کیفیت بالا از مهمترین ابزار تشخیص و ارزیابی تومورهای غیر قابل لمس مغز می باشد. تجزیه و تحلیل تومورهای موجود در تصاویرMRI توسط متخصصین پزشکی و بر مبنای نواحی استخراج شده توسط الگوریتم های ناحیه¬بندی یا خوشه بندی انجام می¬شود. در این پایان نامه مدلسازی روش فیلتر میانه یا K-means برای تشخیص تومور در تصاویر MRI ارائه شده و با روش جدید تشخیص تومور مغزی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده توسط الگوریتم هوشمند اجتماع گروه ذرات PSO مقایسه می-شود. نتایج شبیه سازی بر روی تصاویر مختلف MRI گرفته شده از مغز با دو روش مذکور اعتبارسنجی می¬شود و نتایج حاصله نشان می¬دهد که الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص تومور از دقت و سرعت مناسبی برخوردار می¬باشد.
كلمات كليدي : تومورهای مغزی اجتماع گروه ذرات پردازش تصویر الگوریتم ناحیه بندی
تاريخ دفاع : 1396-6-29