بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920027994
نویسنده : ساره لطیمی
عنوان پایان نامه : تحلیل محتوایی داستان‏های دفتر دوم مثنوی معنوی براساس نظریه‏ی روانشناختی یونگ (کهن الگوی آنیما)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نصراله زیرک گوشلوندانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده مثنوی معنوی از ارزشمندترین کتب عرفانی اسلامی است که در ادبیات جایگاه والایی دارد؛ مثنوی شامل مجموعه‏ای از تمثیلات، داستان‏ها، حکایات پندآموز و عرفانی است که قابلیت تحلیل با نظریه‏های ادبی گوناگون را دارد. تحلیل‏های روانشناختی از شاخه‏های نسبتاً جدید و پویای رویکردهای ادبی است که ادبیات را به روانشناسی پیوند می‏زند و از پژوهش‏های میان رشته‏ای محسوب می‏شود. مثنوی از نوع متون درون‏گرایانه‏ای است که به روح انسان و سیرو سلوک توجه بسیار کرده و آیینه‏ای برای انعکاس حقایق عرفانی و روانی است. در حوزه‏ی روانشناسی نیز آرا و نظریات یونگ با عرفان سازگاری دارد و می‏تواند بستر پژوهش‏های ادبی و تحلیل روان‏شناختی واقع شود. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و با استقراء در اشعار دفتر دوم مثنوی انجام گرفته است. هدف این پایان‏نامه آن است که نشان دهد چگونه کهن‏الگوهایی مانند آنیما، آنیموس، سایه، ماندلا، مانا، پیرخردمند و... در نمادها و تمثیلات مثنوی نمایان می‏شوند. نتیجه‏ای که از این تحلیل به دست آمد نشان داد که اغلب حکایات دفتر دوم مثنوی بیان‏گر تضاد و ناسازگاری عناصر روان از جمله «سایه» و «پرسونا» است که با فراخوان «خود» و راهنمایی «پیر» به سازگاری و تکامل منجر می‏شود.
كلمات كليدي : کلیدواژه‏ها: تحلیل محتوا، داستان، نظریه، مثنوی معنوی، کهن الگوها، یونگ، مولوی.
تاريخ دفاع : 1394-6-31