بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950212493
نویسنده : مهشید بهشتی مهر
عنوان پایان نامه : تحلیل جغرافیایی جراحی زیبایی در استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي پزشكي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :طاهره صبوری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : فعالیت‌های جدی و ثمربخش در جغرافیای پزشکی از نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز می‌گردد، در بحث جغرافیای پزشکی جراحی زیبایی دارای اهمیت بوده و مهم شمره می شود جراحی زیبایی در سال هاي اخیر در جهان روند فزاینده اي داشته است. انجمن جراحی پلاستیک بریتانیا میزان 34 درصد افزایش تقاضا براي جراحی پلاستیک زیبایی را در سال 2005 نسبت به سال قبل گزارش نموده است. این پدیده صرفاً معطوف به کشورهاي اروپایی نمی شود. انجمن جراحی پلاستیک آمریکا میزان رشد این اقدامات را از 1997 تاکنون 46 درصد گزارش نمود در طی سالهای اخیر در کشورهای آسیایی و از جمله ایران نیز آمار جراحی زیبایی به شدت در حال افزایش می باشد و در استانی مانند گیلان که در شمال ایران قرار دارد و امکانات پزشکی آن نسبت به سایر استانها بیشتر است این میزان در سالهای اخیر رو به فزونی رفته است به همین دلیل در این تحقیق به بررسی میزان جراحی زیبایی در سطح استان گیلان پرداخته شده است. روش پژوهش بصورت توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی بوده است نتایج نشان می دهد در این استان 17105 نفر از سال 1390 تا سال 1395 جراحی زیبایی انجام داده اند از این تعداد 11050 نفر که 65 درصد را تشکیل می دهند در گروه سنی زیر 30 سال هستند که قشر جوان جامعه را تشکیل می دهند و 33 درصد از افراد در گروه سنی 30 تا 50 سال قرار دارند و 2 درصد باقیمانده در گروه سنی بالای 50 سال می باشند بیشترین میزان جراحی زیبایی مربوط به شهرستان رشت با 6/71 درصد می باشد و در مرتبه دوم شهرستان انزلی قرار دارد که 2/8 درصد است و در مراتب بعدی شهرستانهای تالش ، آستارا و آستانه می باشد البته حدود 5 درصد از جراحی های زیبایی مربوط به خارج از استان است
كلمات كليدي : تحلیل ، جراحی زیبایی ، استان ، گیلان
تاريخ دفاع : 1397-06-20