بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940091785
نویسنده : مریم پوراصغری
عنوان پایان نامه : امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در تالاب انزلی با تآکید بر ایستگاههای پرنده نگری
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :تیمور آمار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : موقعیت جغرافیایی ویژه و گوناگونی پدیده های طبیعی باعث شده تا ایران به عنوان پنجمین کشور دارای تنوع طبیعی جهان شناخته شود. اما علیرغم برخورداری از جاذبه های طبیعی فراوان، اکوتوریسم ایران با مشکلات و موانع گوناگونی در جذب گردشگر بخصوص در بخش پرنده نگری مواجه بوده که مانع از گسترش آن شده است. هدف از این تحقیق امکان سنجی ایجاد ایستگاه های پرنده نگری با تاکید بر توسعه ی اکوتوریسم در تالاب انزلی می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از پیمایش میدانی در محدوره تالاب و توزیع پرسشنامه صورت پذیرفته است. پرندگان، به ویژه پرندگان مهاجر برای یافتن آب، غذا و مامن، منطقه ای مناسب را انتخاب می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که تخریب زیستگاه ها به علل گوناگون اعم از تغییر کاربری حواشی تالاب به زمین کشاورزی، آلودگی های نور و صوتی، آلودگی و کاهش عمق آب در تالاب، شکار و صید بی رویه و کلیه عوامل پر شماری که در مسیر پروازی پرندگان از مبدا تا مقصد تاثیر سوء می گذارند، همه از دلایلی است که بر روند کاهش حضور پرندگان موثر است. آلودگی های جدی در پهنه تالاب انزلی نگرانی های زیادی را درباره وضعیت زندگی ماهی ها، گونه های مختلف گیاهی و پرندگانی که تالاب انزلی را به عنوان سکونتگاه خود در فصول مختلف سال انتخاب می کنند، به وجود آورده است. بر اساس یافته ها، ۱۳ گونه پرنده بومی یا ساکن، ۶۱ گونه مهاجر زمستانه، ۱ گونه مهاجر تابستانه، ۱ گونه مهاجر چهار فصل، ۳۷ گونه مهاجر عبوری و ۱۱ گونه مهاجر جوجه آور در این تالاب زندگی می کنند. مجموعه عوامل زنده (جانوران و گیاهان)‌ و غیر زنده (هوا، خاک و آب)‌ یک اکوسیستم را تشکیل می‌دهند. بنابراین وقتی عوامل زنده یک محیط حذف شود، اکوسیستمی باقی نخواهد ماند.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی:پرنده نگری، تالاب انزلی، توسعه اکوتوریسم
تاريخ دفاع : 1396-6-30