بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920074723
نویسنده : سهیلا وزیری
عنوان پایان نامه : بررسی استعاره‏های مفهومی عرفان و خرابات در شعر حافظ
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :جهاندوست سبزعلی پور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده امروزه مطالعات زبان‌شناسی شناختی به این مهم دست یافته است که بشر بدون استعاره‏ی مفهومی توانایی اندیشیدن ندارد. در این تحقیق استعاره‏های حوزه‏ی خرابات بر طبق الگوی استعاره‏ی مفهومی لیکاف و جانسون‏، در دیوان حافظ‏، جمع‏آوری و تحلیل شده است‏. حوزه‏ی خرابات شامل طیف وسیعی از اصطلاحات و مفاهیم ملموس است که برای مفهوم‏سازی پاره‏ای از مفاهیم انتزاعی عرفان به خدمت گرفته شده است‏. اهمیت این شیوه‏ی تحقیق در آن است که می‏توان با کمک گرفتن از آن‏، با ذهن اهل زبان و شیوه‏ی تفکر آن‏ها آشنا شد‏. نگارنده در این پژوهش تلاش می‏کند‏، به روش تحلیلی‏– توصیفی نشان دهد که چگونه استعاره‏ی خرابات به شکل ساختاری (‏یعنی سازمان‏دهی مفاهیم حوزه خرابات یا قلمرو مبدا‏، در حوزه‏ی انتزاعی عرفان یا قلکرو مقصد‏) شکل گرفته است‏. در این پژوهش سعی بر آن بوده است که با بررسی و تحلیل واژه‏ها و اصطلاحات حوزه‏ی خرابات، نشان داده شود که استعاره‏ی (عرفان خرابات است) چگونه شکل گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که با حذف این استعاره از دیوان حافظ و بسیاری از متون عرفانی به ویژه سبک عراقی، انتقال تجربیات و مفاهیم عرفانی با مشکل مواجه خواهد شد.
كلمات كليدي : زبان‏شناسی شناختی‏، استعاره مفهومی عرفان و خرابات‏، قلمرو مبدا و مقصد‏، دیوان حافظ.  
تاريخ دفاع : 1394-11-28