بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930705084
نویسنده : فاطمه اسدي هريس
عنوان پایان نامه : مطالعه روي زئوليت ZSM-5 به دست آمده از سيليس پوسته برنج براي سنتز نانو ساختار نيمه رساناي MgO با روش هاي تبادل يوني و واكنش حالت جامد
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :افشین پوراحمد نودهی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : خاکستر پوسته برنج (RHA) که پس مانده صنعتی به دست آمده از فرآیند سوزاندن پوسته برنج (RH) و جزء ضایعات کشاورزی است، شامل مقادیر زیادی سیلیس بوده، که برای سنتز زئولیت ها و ترکیبات مزوپوری مناسب مي باشد. در میان انواع مختلف از میزبان هایی که برای سنتز نانوذرات نیمه رسانا استفاده می شوند، در چند سال اخیر کارهای تحقیقاتی بر روی زئولیت ها تمرکز داشته است. با توجه به ساختار آن ها، زئولیت ها ابر شبکه های سه بعدی هستند که نانوذرات نیمه رسانا می توانند در آن ها قرار داده شوند. در میان غربال های مولکولی میکروپوری مختلف، زئولیت ZSM-5 دارای بیشترین کاربرد است؛ زیرا دارای پایداری حرارتی، منافذ منحصر به فرد و ظرفیت جذب سطحی خوب برای مولکول های آلی و معدني می باشد. نانو ذرات نيمه رسانا كاربرد هاي مختلفي در الكترونيك، كاتاليست، فتوكاتاليست، حسگر ها و ... دارند. در این مطالعه، نانو ذرات نیمه رسانای MgO در ماتریس زئولیت RHA-ZSM-5 به طور موفقیت آمیزی توسط روش Solid-State (حالت جامد) سنتز شدند. نمونه ها توسط پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد شناسایی قرار گرفتند. تصاویر TEM، نانوذرات مکعبی کوچک MgO را با قطر 26 نانومتر نشان دادند.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: RHA، زئولیت ZSM-5، نانوذرات اكسيد منيزيم، TEM.
تاريخ دفاع : 1395-11-30