بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940014360
نویسنده : پریسا مرزی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر رضایتمندی مشتریان بر تبلیغات دهان به دهان (WOM) مشتریان (مورد مطالعه: فروشگاه نجم)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی همایون فر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شدت رقابت در بازارها و اهمیت حفظ مشتریان برای سازمان ها، موجب شده تا آنها به تدریج به سمت ایجاد، حفظ و ارتقای رابطه با مشتریان گام بردارند. تنوع محصولات و خدمات مختلف باعث شده تا مشتریان با حق انتخاب های فراوانی رو به رو باشند. بنابراین شرکت ها بایستی ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریانشان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازهای مشتریان، کالاها و خدمات با ارزشی را به ایشان ارایه نمایند تا با جلب رضایتمندی در ایشان وفاداری ایجاد نمایند. وفاداری مشتری یعنی:تعهد قوی برای خرید مجدد و دایم یک محصول در آینده. مطالعات نشان می دهند که تامین رضایتمندی مشتری بتدریج سبب ایجاد حس وفاداری و اعتماد به سازمان خواهد شد. رضایت مشتری نقطه برقراری یک رابطه طولانی مدت بین مشتری و فروشگاه خواهد بود. به زعم محققان یکی از موثرترین ابزارهایی که بر رفتار خریداران تاثیر می گذارد، تبلیغات دهان به دهان است. درحقیقت، تبلیغات دهان به دهان، ادراکات مصرف کننده نسبت به برندها را تحت تاثیر قرار می دهد. ساده ترین تعریفی که برای تبلیغات می توان ارایه نمود، چنین است: تبلیغات تلاشی است برای فروش بیشتر توسط یک بنگاه یا یک صنعت. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان فروشگاه نجم در رشت تشکیل داده اند و به دلیل نامحدود بودن تعداد اعضای جامعه تعداد 337 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS 19 انجام گردید.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: تبلیغات دهان به دهان، رضایتمندی مشتریان و فروشگاه نجم
تاريخ دفاع : 1396-6-30