بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950280633
نویسنده : کیومرث مکتبی
عنوان پایان نامه : سیاست خارجی ترامپ و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین شریفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پرسش اصلی مقاله حاضر این است که سیاست خارجی ترامپ در قبال ایران چیست و این سیاست چه آثار و پیامد هایی بر امنیت ملی ایران خواهد گذاشت ؟ در پاسخ به این سوال علاوه بر طرح چهارچوب مفهومی کوتاه عوامل موثر در شکل گیری سیاست خارجی دولت جدید آمریکا (ترامپ) در دو سطح ملی و بین المللی طرح اصول و رویکرد آن تشریح و راهبرد آن با توجه به تناقض ها و موانع احتمالی توضیح داده شده است . به نظر می رسد دولت ترامپ به دلیل ایجاد شکاف های سیاسی و ساختاری در داخل آمریکا و بی توجهی به بنیان های تاریخی نظام بین الملل و سیاست خارجی آمریکا در تأمین اهداف و منافع آمریکا با موانع و مشکلات بزرگی روبرو شده و ناگزیر به تعدیل در مواضع اعلامی خود در سیاست خارجی خواهد شد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: سیاست خارجی آمریکا، دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی ایران، نظام بین الملل، خاورمیانه
تاريخ دفاع : 1397-6-22