بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911030560
نویسنده : مهدی رضاپور چنیجانی
عنوان پایان نامه : برنامه ریزی مشارکت واحدهای ریزشبکه با در نظر گرفتن کنترل فرکانس در حالت کارکرد جزیره ای
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق ـ قدرت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر علیرضا سحاب,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ریزشبکه یکی از اجزای کلیدی برای تشکیل شبکه‌های هوشمند آینده است، که شامل شبکه‌های با سطح ولتاژ پایین، منابع تولید پراکنده و بار‌های قابل قطع است. ریزشبکه قابلیت کارکرد به‌صورت مستقل از شبکه را دارا است. به دلیل ماهیت تناوبی و متغیر منابع تولید پراکنده تجدید پذیر و محدودیت تولید منابع، در حالت کارکرد مستقل از شبکه یا همان حالت جزیره‌ای بالانس بین عرضه و تقاضای توان در شبکه با چالش همراه است. عدم تعادل توان و عدم وجود منابع کافی رزرو شبکه باعث به وجود آمدن مشکلات امنیت فرکانسی در ریزشبکه می‌شود. هدف این پایان‌نامه حل مسئله برنامه‌ریزی تولید و مصرف توان در ریزشبکه با استفاده از بهینه‌سازی مدیریت مصرف انرژی در شبکه است. اکثر روش‌های مدیریت انرژی مبتنی بر بالانس توان بین تقاضا و تولید انرژی با در نظر گفتن قیود مربوط به واحد‌ها است. در این پایان‌نامه یک روش مبتنی بر مدل‌سازی رفتار منابع موجود در ریز‌شبکه مبتنی بر برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط پیشنهاد می‌شود که کارکرد ریزشبکه در حالت مستقل از شبکه را بررسی می‌کند. با توجه به ماهیت مستقل کارکرد ریزشبکه، به‌منظور تأمین بار ریزشبکه به‌طور مستقل همراه با محدودیت‌هایی است و هدف بهره‌بردار، تأمین توان ریزشبکه توسط خود منابع موجود در ریزشبکه است. در این پروژه این موضوع در چارچوب در مدار قرار گرفتن واحدها با قید امنیت و با اضافه کردن محدودیت‌های جدید پاسخ فرکانسی سیستم است. گنجاندن محدودیت‌های مرتبط با فرکانس در مطالعات مربوط به در مدار قرار گرفتن واحدها می‌تواند دینامیک فرکانسی را بهبود دهد. قیود اضافه شده باید برای تضمین یک برنامه ایمن و اقتصادی در مدل‌های بهینه‌سازی در نظر گرفته شود. محدودیت‌های جدیدی که در این پروژه به فرمول در مدار قرار گرفتن واحدها با قید امنیت اضافه می‌شود برای محدودیت برای مجموع انرژی جنبشی واحدهای آنلاین باقیمانده به دنبال هر پیشامد است. در این پایان‌نامه با استفاده از برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح، روشی به‌منظور برنامه‌ریزی منابع موجود در ریزشبکه برای دوره‌ی مطالعاتی 24 ساعته و برای بازه‌های 15 دقیقه‌ای پیشنهاد می‌شود.
كلمات كليدي : کلیدواژه: مدیریت انرژی، برنامه‌ریزی مختلط عدد صحیح، ریزشبکه، فرکانس ریزشبکه، کنترل به اشتراک‌گذاری بار متقارن.
تاريخ دفاع : 1397-2-16