بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920727408
نویسنده : افسانه حاجی پور
عنوان پایان نامه : عیوب دماغی مادون جنون در ارتکاب جرایم جنسی از منظر فیزیولوژیک و حقوق کیفری
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مرتضی رهبر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این نوشتار تلاش بر این است که، به اثبات نیاز به وجود جهات تخفیف و اقدامات درمانی در مورد فردی که ازعیوب دماغی مادون جنون رنج می¬برد بپردازیم. این رنج می¬تواند حاصل از عوامل ژنتیکی یا اختلالات روانی که به صورت عارضه¬ای در شخص نمایان شده، باشد. در این مقال به خلاء قانونی راجع به عدم رعایت جهات تخفیف درمجازات های حدود – قصاص - دیات، زمانی که شخص به عیوب دماغی مادون جنون مبتلا می¬باشد می¬پردازیم. در نتیجه این سوال مطرح می¬شود، فردی که از عیوب دماغی مادون جنون رنج می¬برد اگر مرتکب جرایم جنسی شود نحوه برخورد با وی در نظام عدالت کیفری چگونه باید باشد تا هم به درمان وی کمک شود و هم سلامت جامعه و محیط اجتماعی تامین شود؟ در این رهگذر به اثبات بیمار بودن برخی از مرتکبان جرایم جنسی می¬پردازیم و راه حل¬های درمانی را شرح می¬دهیم. در انتها نتیجه می¬گیریم که در این زمینه قانون مجازات اسلامی موارد تخفیف را فقط در جرایم تعزیری و کلیه جرایم ارتکابی اطفال اعم از تعزیرات – حدود – قصاص - دیات در نظر گرفته ولی در مواردی که بحث مجازات¬های حدود – قصاص - دیات راجع به بزرگسالان مطرح می¬باشد، هیچ گونه جهات تخفیفی را در مورد مجرم مبتلا به عیوب دماغی مادون جنون (وضعیت خاص مجرم) مد نظر قرار نداده است. مطالعه حاضر از جهت در نظر گرفتن عیوب دماغی مادون جنون، به عنوان وضعیت خاص متهم و تاثیر آن در ارتکاب جرایم جنسی و ارائه راهکارهای درمانی ودر نظر گرفتن اقدامات تامینی به جای سزادهی، دارای نوآوری است.روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی - تحلیلی است.
كلمات كليدي : جنون، عیوب دماغی مادون جنون، مسئولیت کیفری، جرایم جنسی، جهات تخفیف، ژنتیک
تاريخ دفاع : 1395-10-18