بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940122675
نویسنده : سیده زهرا حجتی
عنوان پایان نامه : تحلیل کیفیت زندگی منطقه 4 شهر رشت با تاکید بر مخاطرات محیطی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن رمضانی گورابی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دررویکردی عملی کیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم کلی تعریف می‎شود که تمام ابعاد زیستی شامل رضایت مادی، نیاز های حیاتی، به علاوه جنبه‎ها‎ی انتقالی زندگی نظیر توسعه فردی، خودشناسی و بهداشت اکوسیستم را پوشش می‎دهد. این تحقیق با توجه به روش توصیفی و تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه ای،اسنادی و مشاهدات میدانی به تحلیل کیفیت زندگی منطقه 4 شهر رشت با تاکید بر مخاطرات محیطی پرداخته و هدف ازاین تحقیق بررسی شاخصهای کیفیت زندگی، تعیین دیدگاه های حاکم بر آسیب پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی وتحلیل میزان برخورداری یا عدم برخورداری از شاخص‌های کیفیت زندگی در منطقه 4 شهر رشت می‌باشد.براین اساس نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ظرفيت و سرعت شهرنشيني در برخی ازمحلات طوری است که با کمترین زمان قسمت زیادی از یک محله بدون توجه به اصول وضوابط شهرسازی تغییرکاربری داده وشکل و فرم خاصی پیدا می‎کند دربرخی از محلات زمین‎ها‎ی نسقی بهتر از زمین‎ها‎ی دارای سند مشتری داشته ودرآنها ساختمان سازی انجام می‎شود. درمجموع محلات فوق بغیراز برخی قسمتها که دارای شرایط خاصی بوده و بصورت شهرک سازی و یا آپارتمان سازی برای ادارات وسازمانهای مختلف صورت گرفته از نظر کیفیت زندگی متوسط و پایین بوده ودراین منطقه می‎توان محله الکتریک ومنظریه و شهرک قدس را نسبت به بقیه محلات بالاتر دانست. اکثر محلات منطقه چهاربدلیل افزایش جمعیت شهری درکلانشهر رشت و شهر گرایی ساکنین مبنی بر رفاء بیشتر دارای تغییرات زیادی بوده و نسبت به گذشته بسیار متفاوت می‎باشد. ولی با توجه به شرایط محیطی محلات و کاربریهای قدیم و جدید در کنار هم می‎توان اشاره نمود که درمنطقه چهار شهر رشت کیفیت زندگی متوسط وپایین است. همچنین اگر ابعاد کیفیت زندگی و شاخص‎ها‎ی تاثیر گذار در بعداجتماعی و فرهنگی، روانشناختی، اقتصادی، جسمی‎و فیزیکی و محیطی تقسیم نماییم در می‎یابیم که اکثر محلات فوق دراین زمینه کامل نبوده و هریک از محلات یازده گانه منطقه چهار بجز منظریه وشهرک قدس دراکثر زمینه‎ها‎ ناقص بوده و فاقد امکانات و شاخص‎ها‎ی کیفیت زندگی می‎باشند.با کمی‎دقت در محلات فوق می‎بینیم که اساسی‌ترین مشکلات کیفیت زندگی در این منطقه ازشهر برای ساکنانش وجود داشته که می‎توان به مسائل زیست محیطی(آلودگی آب)، بلایای طبیعی(احتمال وقوع زلزله وآبگرفتگی معابر وسیل )مشکلات امنیتی(تنش‌های طبقاتی بخصوص دربرخی محلات ترک نشین و گیلک و نشین وآسیب‌ها و انحرافات اجتماعی، جرم و بزهکاری، افزایش هزینه‌ها، گرانی زمین و مسکن، مشکلات مربوط به حمل و نقل ترافیک و اتلاف زمان و غیره می‎باشد.
كلمات كليدي : کیفیت زندگی، شهر، مخاطرات محیطی، منطقه4، رشت
تاريخ دفاع : 1396-11-25