بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930588042
نویسنده : ساره حسین نژاد کومله
عنوان پایان نامه : حقوق حيوانات و مسئوليت مدني سازمان‌هاي ذي‌ربط در قبال خسارات وارده به آن‌ها
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , زهره رحمانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : توجه به حيوانات و خسارات وارده به آنها، مسأله‌اي نوپا در حقوق ايران مي‌باشد حقوق حيوانات در زمره‌ي حقوق بشر كه از حقوق اساسي است، به‌شمار مي‌آيند. هر چند معيار تقصير به‌عنوان معيار اصلي در قانون مسئوليت مدني براي جبران خسارت به‌شمار مي‌رود، لكن اهميت اين موضوع تا جايي است كه اين معيارها را به كلي به هم ريخته و نظريات مختلفي براي جبران خسارت وارده به اين موجودات مطرح گرديده است. به عنوان نمونه نظريه‌ي منفعت‌گرايي، تضمين حق و حتي نظريه خطر كه مسئوليت را مسئوليت محض قلمداد كرده است. اگر مسئوليت را بر پايه‌ي تقصير بدانيم بسياري از خسارات وارده به حيوانات جبران نشده باقي خواهند ماند. چرا كه در اين قبيل مسئوليت‌ها، فرد زيان‌ديده مي‌بايست تقصير وارد‌كننده‌ي زيان را اثبات نمايد در حالي كه حيوانات از اين امر معذورند. از جمله سازمان‌هاي حمايت كننده‌ي محيط‌زيست و حيوانات در ايران مي‌توان به سازمان محيط‌زيست، سازمان شيلات و سازمان دامپزشكي اشاره داشت. قانون‌گذار مطابق قوانين خاص مربوط به اين سازمان‌‌ها وظايفي را در زمينه‌ي حمايت و دفاع از حيوانات و به‌طور كلي محيط‌زيست برعهده‌ي آنها قرار داده است. ركن قانوني جهت پيشگيري از نقض حقوق حيوانات، موادي مختصر از قانون مدني و قانون مجازات اسلامي، قانون شيلات و غيره مي‌باشد.همچنين ايران به برخي از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در همين زمينه پيوسته است كه با توجه به نواقص قواعد سنّتي مسئوليت مدني ما مي‌‌توانند مبنايي باشد جهت بازدارندگي نقض حقوق حيوانات.
كلمات كليدي : مسئوليت مدني، حقوق حيوانات، سازمان محيط‌زيست، خسارت محيط‌زيست.
تاريخ دفاع : 1396-5-11