بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940281745
نویسنده : شیما مولایی فرد
عنوان پایان نامه : نگاهی به بازی های پست‏مدرنیستی در شعر معاصر فارسی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :جهاندوست سبزعلی پور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پست‌مدرنیسم به سیر تحولات گسترده‌ای در نگرش انتقادی، فلسفه، معماری، هنر، ادبیات و فرهنگ می‌گویند که از بطن نوگرایی (مدرنیسم) و در واکنش به آن، یا به عنوان جانشین آن پدید آمد. این پایان‏نامه با تأکید بر ضرورت شناخت شالوده‏های نظری شعر پست‏مدرن به‏عنوان پیش‏ شرط نقد، هم نظریه‏های این ژانر را معرفی می‏کند و هم اشعار ایرانی را که به این سبک سروده شده‏اند، به‏دلیل نداشتن تعریف دقیق از نظریه‏ی پسامدرن به چالش می‏کشد و برای تبیین ضرورت شناخت درست ویژگی‏های این سبک، تلاش می‏کند تا نظریه‏های سه تن از شاعران فعال این حوزه «رضا براهنی، علی باباچاهی و اکبر اکسیر» را بررسی کرده و هم‏خوانی آن با اقلیم ادبی و ذوق مخاطبان ایرانی را ارزیابی کند. در این پژوهش چهار دسته‏ی اصلی افکار و محتوا، تخیل و زبان، ساختمان و سبک ادبی و رويكرد پساساختارگرايانه به نشانه‏ها از میان اشعار استخراج گردید. نتیجه حاصل از پژوهش بیانگر این است که شعر پست مدرن با وجود افراط‏کاری‏ها و نقص‏هایی که در مسیر نوآوری در شعر معاصر فارسی طی کرده است، شاید بخشی از واقعیت‏های شعری ماست اما چون اصول و مولفه‏های آن به‏طور غالب در تضاد و تناقض کامل با سنت شعر فارسی قرار دارد، نمی‏تواند با توسل به بازی‏های افراطی در حوزه‏ی زبان و تکیه بر بی‏معنایی در حوزه‏ی محتوا و پراکنده‏گویی و هنجارگریزی‏های نحوی، و زیاده‏روی در تصرفات دستوری، به بهانه‏ی ایجاد فرم، به حقیقت شعری که به‏عنوان فرمی ماندگار در تاریخ ادبیات کشور ما باشد، بدل شود
كلمات كليدي : شعر پست‏مدرن، هنجارگریزی، سنت شعر فارسی، اقلیم فرهنگی، مخاطب
تاريخ دفاع : 1396-6-30