بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950295873
نویسنده : سبحان پور حسین پریزاد
عنوان پایان نامه : تحلیل عوامل موثر در ایجاد تخلفات ساخت و ساز شهری (مطالعه موردی منطقه 5 شهر رشت)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :تیمور آمار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تخلفات ساختمانی امروزه بصورت خرده فرهنگ زایدی در درون فرهنگ و نظام ساخت و ساز ظاهر گردیده و نیروها و سرمایه های قابل توجهی در درون شهرداریها، صرف رفع و رجوع آن می‌گردد و اثرات ناخوشایندی بر بافت، عملکرد و سیمای شهرها بجای می‌گزارد. یکی از مشکلاتی که در دهه‌های گذشته نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری را در کشور و بخصوص در شهر رشت تحت الشعاع خود قرار داده است ساخت و سازهای ناامن، اسکانهای غیررسمی، و زشتی در سیمای شهر و تغییر در چشم انداز و سیمای بصری شهری، نبود تناسب بین تراکم ارتفاعی و تراکم جمعیت بوده که یکی از دلایل مهم آنها تخلفات ساختمانی بوده است. تخلفات ساختمانی عوامل مختلفی دارد که برای حل این معضل لازم است تا دلایل آن شناسایی شود به همین منظور در این پایان نامه به بررسی عوامل موثر بر تخلفات ساختمانی پرداخته شده است نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی و روش گرد آوری تحقیق میدانی و کتابخانه ای می باشد جامعه آماری تحقیق شهروندان و ساکنین منطقه 5 شهر رشت می باشد نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل مختلف مانند ضوابط و مقررات ، وضعیت اقتصادی و عوامل اجتماعی بر تخلفات ساختمانی نقش دارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: تخلفات ساختمانی، شهر، ساخت و ساز ، منطقه 5 ، شهر رشت
تاريخ دفاع : 1397-6-22