بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911085989
نویسنده : فرگل اقبال طلب
عنوان پایان نامه : طراحی باغ-موزه هنرهای تاریخ معاصر قزوین با رویکرد باز زنده سازی باغ ایرانی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مهرداد امیرنژاد مژدهی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : واکنش های رفتاری شهروندان نسبت به کنش های شهرها شرایط ویژه و خاصی را بوجود می آورد. حس مکان، هویت، تعلق خاطر و آرامش روحی از جمله احساسی هستند که هر فرد در بدو ورود به یک شهر از آن مکان دریافت می کند. در چنین شرایطی است که میزان توسعه یافتگی هر شهر ارتباط نزدیکی با اتفاقات و حوادث رخ داده در آن شهر دارد. در این صورت جوامع برای توسعه باید از نقطه نظر سخت افزاری خود را آماده کنند. وجود مکان های شهری برای مردم مانند موزه ها، فضاهای شهری، فرهنگسراها، سینماها و سایر فضاهای این چنینی به ترویج برقراری گفتمان و تعاملات اجتماعی منجر می شود که در این شرایط نظارت اجتماعی و هویت اجتماعی و انسان اجتماعی تقویت می شود. در چنین شرایطی است که نیاز شهرها به داشتن موزه ها توجیه شدنی است. با توجه به قدمت و اهمیت باغ ایرانی به نظر می رسد که عناصر گوناگون این پدیده ایرانی می تواند در دنیای امروز مورد استفاده طراحان به منظور طراحی فضاهای فرهنگی استفاده شود. باغ ایرانی که از دیرباز محل و تجلی گاه معماری ایرانی نیز بوده باید این مکانی و این زمانی شود. نوشتار حاضر، سعی در بررسی چگونگی انجام این مهم دارد تا بتواند الگویی را برای باغ موزه ها ارائه دهد که طراحان از آن نهایت استفاده را در طرح هایشان ببرند.
كلمات كليدي : موزه، فضای فرهنگی، باغ ایرانی، باغ موزه
تاريخ دفاع : 1395-6-27