بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930516799
نویسنده : سهیل شاهرخی
عنوان پایان نامه : تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات شرکتهای کوچک (شرکتهای کوچک مستقر در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , علیرضا فرخ بخت,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دانش نامه پیش رو پژوهشی است بر مطالعه تجارت الکترونیک و جایگاه آن در استان گیلان و ورود آن به مبحث صادرات و تجارت در حوزه‎های بین الملل که به آن پرداخته شد. هدف اصلی پژوهش توسعه و گسترش صادرات در تمام ابعاد با کمک تجارت الکترونیک و ورود فن آوری اطلاعات به آن حوزه بود و در این راستا نقش فن آوری اطلاعات در بهبود فرایند صادرات و نقش آن در کاهش هزینه‎های صادراتی و همچنین نقش آن در افزایش درآمد صادرات مورد سنجش قرار گرفت ، جامعه آماری ما تمامی تولید کنندگان و تجار توانمند در عرضه کالا به حوزه‎های خارج از کشور بودند در این راستا از تعدادی از افراد واجد شرایط و درگیر تولید کالا و تعدادی بازرگان با تجربه صادرات کالای تولید استان و جمعی فعالین در این حوزه اقتصادی و آشنا به مباحث تجارت الکترونیک طی پرسشنامه طراحی شده اطلاعاتی جمع آوری و داده ها مورد پردازش قرار گرفت و در بخش نتیجه همگرایی و صحت فرضیه‎های مطرح شده و نقش تجارت الکترونیک در گسترش صادرات و تاثیرآن بوِیژه در استان گیلان مورد بحث قرار گرفته و پیشنهاداتی بر مبنای اطلاعات از پیش جمع آوری شده و تحلیل شده مطرح شد . این پژوهش در بهار و تابستان سال 1396 توسط دانشجو سهیل شاهرخی بعنوان دانش نامه پایان تحصیلات تکمیلی انجام گرفت.
كلمات كليدي : تجارت الکترونیک، صادرات و تجارت، فن آوری اطلاعات
تاريخ دفاع : 1397-9-3