بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940298076
نویسنده : سیده سرور اشرفی اصلی
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره کندر (Boswellia serrata) و اثرات ضد آلزایمری آن با روش مهار تولید نانوبیوفیبریل¬های آمیلوئیدی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زیست شناسی - سلولی و مولکولی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :امیر آراسته, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : کندر یک نوع گمGum)) رزینی معطر است و یک صمغي رزيني است كه از برخي گونه هاي گیاه Boswellia گرفته مي شود. گياهان اين جنس درختچه اي بوده و از خانواده Burseraceae هستند. با شکافی که در تنه درختچه مولد کندر ایجاد می کنند شیرابه سفید رنگی که همان صمغ رزینی کندر است خارج می شود. این شیرابه در مجاورت هوا به تدریج سفت شده و بصورت قطعات کوچک بدون شکل یا کروی به رنگ سفید ، زرد روشن ، زرد مایل به قهوه ای ، سفید مایل به آبی و یا سبز در می آید .ماده موثر آن Boswellic acid که گروهی از تری ترپنوئید های پنتا سیکلیک و اصلی ترین ماده تشکیل دهنده رزین کندر هستند که به صورت آزاد و یا ترکیب با مواد دیگر وجود دارند . هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد آلزایمری عصاره کندر به روش مهار فرایند فیبریل زایی در پروتئین سرم گاوی بوده است . روش¬ها: ابتدا کندر پودر شده و پس از عصاره گیری ترکیبات آن با روش کروماتوگرافی گازی جرمی بررسی شد. اثرات ضد میکروبی عصاره کندر روی Staphylococcus aureus و Escherichia coli با استفاده از روش آنتی بیوگرام ثبت شد. مقادیر حداقل غلظت مهار کنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره اتانولی کندر نیز تعیین شد. اثرات ضد آلزایمری نیز با روش جذب سنجی کنگورد صورت گرفت . نتایج : قطر هاله عدم رشد در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در عصاره اتانولی کندر در روش چاهک14 میلیمتر بود و هاله عدم رشد مربوط به باکتری اشرشیاکلی 12 میلی متر بود . مقادیر MIC برای استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی برابر 5/2 میلی گرم بر میلی لیتر بوده است . همچنین مقدار MBC برای هر دو باکتری نیز 5 میکروگرم بر میلی لیتر بوده است. نتیجه گیری: در بررسی اثرات ضد میکروبی کندر مشخص شد که فعالیت ضد باکتریایی گیاه کندر بر روی باکتری های گرم مثبت بیشتر ازگرم منفی است. گیاه کندر اثرات ضد آلزایمری نیز داردو می توان از آن به عنوان یکی ازمواد مفید برای کاهش اثرات ضد آلزایمری در انسان مورد استفاده قرار گیرد.
كلمات كليدي : عصاره کندر، اثرات ضد میکروبی، Anti-Alzheimer's effects ، آمیلوئید
تاريخ دفاع : 1396-09-28