بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920079851
نویسنده : فاطمه نوروزی اباتری
عنوان پایان نامه : سیمای مادر در شعر کودک (90_1380 ه.ش)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدتقی یونسی رستمی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شعر یکی از مهم‏ترین گونه‏های ادبی است که کودکان و نوجوانان نیز از آن استقبال می‏کنند. تصاویر خیال‏انگیز، تخیل و امکان رخداد هر رویدادی در فضای شعری به همراه کلامی شاعرانه و موزون از جمله ویژگی‏های ادبیات کودکند. اما نکته اصلی شعر کودکانه این است که باید به پدیده‏ها و رویدادها از دریچه‏ی نگاه کودک نگریست، زیرا دیدگاه و دنیای آنان با دیدگاه‏ و بینش بزرگسالان بسیار متفاوت است. مادر به عنوان فردی مهم و اساسی در زندگی کودک، همواره نقش مهمی در زندگی و تخیلات و افکار کودکان ایفا می‏کند. به همین دلیل مادر با داشتن ویژگی‏های خاص خود با مضامینی متفاوت همواره در ادبیات و شعر کودکانه جلوه نموده است. هدف از این پایان‏نامه بررسی سیمای مادر در شعر کودک در دهه‏ی هشتاد تا نود می‏باشد و منظوراین است که اصلی‏ترین ویژگی‏های شعر، پرکاربردترین ابزار معرفی و پربسامدترین سیمای مادر در شعر کودک در دهه‏ فوق مورد بررسی قرار گیرد، نتایج داده‏ها نشان داده است که اصلی‏ترین ویژگی کارکردهای ارزشی و اجتماعی است و با ابزارهای حسی و عاطفی تصویر مادر نشان داده شده و مادر با توصیف خصوصیاتی مانند نگرانی، مهربانی، صبور بودن، دانایی و ... معرفی گردیده است
كلمات كليدي : ادبیات، کودک، ادبیات کودک، شعر و سیمای مادر.
تاريخ دفاع : 1397-07-16