بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۱۳۱۴۱۰۱۱
نویسنده : حبیب بلوکی
عنوان پایان نامه : تأثیر قرآن و حدیث بر حبسیّات مسعود سعد سلمان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عباس خلیل زاده ثابت,
استاد مشاور () : ,
چكيده : جایگاه مسعود سعد سلمان در شعر و ادب فارسی به عنوان شاعر سیاسی، محبوس و حبسیّه‌سرا شناخته شده است. به روایت تاریخ، محبوس بودن این شاعر و به روایت ادبیات، در حبسیّه‌سرا بودن وی، جای هیچ شک و تردیدی نیست. اما از آنجایی که بیشتر عمر ادبی شاعر در زندان سپری گشته است، توصیفات شاعرانه و قصاید وی در مدح پادشاهان و افراد مختلف و نیز شکوه و گلایه‌های او از تبعید، دوری از خانواده و دوستان، همواره مورد توجه پژوهش‌های پیشین بوده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر قرآن و حدیث بر حبسیّات مسعود سعد سلمان می‌باشد. برای این منظور با استفاده از انواع استفاده از آیات و احادیث، به بررسی حبسیّات این شاعر برجسته سبک بینابینی پرداخته شد. از همین رو، این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته است و محقق پس از استقراء و استخراج اشعار حبسیّه مسعود سعد سلمان و تحلیل محتوای آن‌ها به روش نمونه‌گیری شاخص، به تبیین فرآیند تاثیرپذیری این اشعار از قرآن و احادیث ائمه اطهار پرداخت. نتایج تحقیق مبین آن بود که در حبسیّات شاعر، سه دسته‏ی کلی قصص و داستان‏های قرآنی و حدیث، اشاره به آیات و روایات قرآنی و احادیث و همچنین اشاره به مفهوم و معنی قرآنی و حدیث وجود دارد. همچنین مشخص گردید که در حبسیّات او، اشاره به داستان یوسف پیامبر (صلی الله علیه و آله)، موسی (علیه‌السلام)، سلیمان (علیه‌السلام)، داوود نبی (علیه‌السلام) بیشتر از سایر قصص قرآنی بکار رفته است. از طرفی، به جایگاه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و حضرت علی (علیه‌السلام) نیز توجه ویژه‌ای شده است.
كلمات كليدي : قرآن کریم، احادیث ائمه، حبسیّات، مسعود سعد سلمان
تاريخ دفاع : 1397-11-2