بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940284720
نویسنده : مریم کاظمی
عنوان پایان نامه : تحلیل فضایی آسم در کودکان (زیر 14 سال) ناحیه مرکزی استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي پزشكي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : آسم اختلال مزمن التهابي طولاني مدت مجاري تنفسي است كه كودكان و بزرگسالان و به عبارتي تمام سنين را تحت تأثير قرار می‌دهد. مطالعات بین المللی انجام شده در این زمینه بیانگر آن است که شیوع این بیماری رو به گسترش بوده و از آنجایی که عوامل محیطی نیز جزو دلایلی جهت گسترش بیماری می باشد، لذا شناخت هر محیط ما را می تواند به عوامل تاثیر گذار گسترش آن کمک نماید. اهداف مورد تحقیق شامل:1- بررسی و شناخت عوامل شیوع بیماری آسم در استان گیلان 2- بررسی شدت و فراوانی بیماری آسم در ناحیه مرکزی استان گیلان و در نهایت 3- تهیه نقشه‌های پراکندگی فضایی بیماری اسم در ناحیه مرکزی استان گیلان می باشد. در این راستا دو فرضیه را مورد آزمون قرار دادیم که عبارتند از: 1- ناحیه مرکزی استان گیلان در معرض خطر بیشتر ابتلا به بیماری آسم هستند و 2- عوامل محیطی و اقلیمی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر نوع پراکندگی فضایی بیماری آسم هستند. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که در کودکان(زیر 14 سال)، رشت با اختلاف بسیار زیاد از نظر تعداد بیماران قابل تمایز از شهرهای دیگر است. بعد از شهر رشت، به طور کلی بندر انزلی و شفت در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. سایر شهرستان‌ها با اختلاف کم در رده‌های بعد قرار می‌گیرند. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان می‌دهد که بین تعداد بیماران و سال همبستگی کم، با جنسیت همبستگی بسیار کم و با سن همبستگی بالایی نشان می‌دهد. از عوامل محیطی نیز بین تعداد بیمار و فصل همبستگی کم و بین تعداد بیمار و محل زندگی (شهر) همبستگی بالایی وجود دارد.
كلمات كليدي : آسم، کودکان(زیر 14 سال)، ناحیه مرکزی استان گیلان، GIS
تاريخ دفاع : 1396-11-10