بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950296773
نویسنده : فرشاد نظری رودپشت
عنوان پایان نامه : نقش فیسبوک در پیشبرد سیاستهای بینالمللی ایران و آمریکا: بررسی موردی برجام
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمهدی مرادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با گسترش تکنولوژیهای ارتباطاتی و شکلگیری فضای مجازی شیوه ارتباط انسانها نیز تغییر نموده و بسیار پیچیدهتر گردیده است. به همین واسطه ضرورت توجه به فضای مجازی و تأثیر آن بر ترسیم سیاست خارجی کشورها اهمیت بیشتری یافته است. سیاست مداران نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود در عرصه فضای مجازی و با استفاده از دیپلماسی عمومی، سعی در همراه نمودن افکار عمومی نمودهاند. در این خصوص میتوان گفت که بهره گیری از عناصر ارتباطی مشترک مانند زبان، پرچم، حروف الفبا، شعر، نقاشی و... می‌تواند به انسجام ارتباطات در یک جامعه کمک نماید و سازگاری را در میان گروههای اجتماعی رقم بزند. در این صورت مردم بصورت هماهنگ در قالب کلیتی بنام ملت رفتار خواهند نمود و به وحدت سیاسی مشترکی دست می‌یابند. برای درک این موضوع در این پژوهش به طرح پرسش؛ «فیسبوك چه نقشی در پیش¬برد سیاست خارجي ایران و آمریکا با تاکید بر مساله‌ی برجام داشته است؟» پرداخته ایم. پاسخ فرضی پژوهش نیز بدین گونه می‌باشد. «نقش فيسبوك در سياست خارجي دو كشور ايالات متحده و ج. ا. ايران در موضوع برجام با الگوي ارتباطات سياسي كارل دويچ متناسب تر از الگوي مك كللند است. از اين رو دو كشور تلاش كرده اند تا از روند پيچيده سازي، ابتكار و شفافيت بهره بيشتري ببرند تا از عناصر؛‌ آگاهي، منافع، دانش، طرفداري و اقدام.»
كلمات كليدي : ارتباطات سیاسی، برجام، دیپلماسی عمومی، فیسبوک
تاريخ دفاع : 1397-11-3