بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940451779
نویسنده : منّان نظری صیقلی
عنوان پایان نامه : طراحی خانه کودک با رویکرد روانشناسی محیط در راستای افزایش خلاقیت آنان
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , نیکروز مبرهن شفیعی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در زندگی مدرن امروزی، انسانها بیشتر وقت خود را در محیط‌های مصنوعی و ساخته دست بشر می‌گذرانند و از خانه و مدرسه گرفته تا محیط کار؛ بطور مداوم با محیط کالبدی در ارتباط هستند. محیط‌های فیزیکی اطراف انسان نقش مهمی در معنادهی و سازمان‌بخشی زندگی او دارند. در این میان، فضاهای ویژه کودکان اهمیت بسیار زیادی دارند، چرا که کودکان به سبب محدودیت‌های جسمی و روانی خود در قیاس با بزرگسالان بیشترین تاثیر را از محیط خود می‌گیرند و در عوض تاثیرگذاری کمتری بر محیط دارند و به این ترتیب بیش از بزرگسالان اجباراً تابع شرایط محیطی‌اند. به جهت تاثیرپذیری کودکان از محیط پیرامون، لازم است نیازها و قابلیت‌های رشد جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی کودکان برای شکوفایی توانایی‌های خلاقانه آنها را شناخت و تدابیری در حوزه کالبدی برای افزایش و ارتقاء خلاقیت آنها اندیشید و از آنها در طراحی فضاهای آموزشی بهره جست. هدف از پژوهش حاضر، دستیابی به راهبردها از طریق سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهکارهای اجرایی، جهت مناسب‌سازی مجموعه‌ی کودک با فرآیند افزایش رشد خلاقیت کودک است. در این مطالعه از روش مطالعات میدانی- کتابخانه ای و پرسشنامه‌ محقق- ساخت برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد، داده‌های بدست آمده به کمک نرم افــزار spss تجزیه و تحلیل و رابطه‌ی میان متغیرها مشخص گردید. نتایج نشان داد که برخی ویژگی‌های کالبدی فضای آموزشی، بر رشد و شکوفایی خلاقیت کودکان تاثیرگذار است. با شناسایی مولفه‌های فرآیند خلاق در کودک (کنجکاوی، انگیزش، تخیل، ابتکار، بازی و ...) و ایجاد جدول هدف و محتوا، اصول و راهکارهایی برای طراحی فضاهای آموزشی مانند: انعطاف‌پذیری، جذابیت، تنوع، شایستگی و پاسخگویی، فرم و وسعت فضا، استفاده از عناصر طبیعت و ... در جهت افزایش خلاقیت آنان ارائه گردید.
كلمات كليدي : مهدکودک، رشد کودک، محیط کودک، خلاقیت، معماری برای کودک
تاريخ دفاع : 1397-10-26