بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930537531
نویسنده : زهرا قلی زادگان
عنوان پایان نامه : « مطالعه DFT بنزو پیران های دارای پل آزو »
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شیمی آلی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمد نیک پسند, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مشتقات پیران به دلیل داشتن خواص گوناگون دارویی، بیولوژیکی، ضد باکتری، ضد ویروس، ضد التهابی سالهاست مورد توجه عده کثیری از محققان قرار گرفته¬اند. اخیرأ مطالعات زیادی روی سنتز مشتقات جدید و روش¬های آن صورت پذیرفته است. در این پروژه محاسبات نظریه تابع چگالی به روش B3LYP انجام شده و همین¬طور هموآروماتیسیتی ترکیبات مورد نظر با استفاده از شاخص جابجایی شیمیایی مستقل از هسته (Nics) بررسی شده است.
كلمات كليدي : : پیران ، پل آزو،DFT
تاريخ دفاع : 1397-06-20