بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920071022
نویسنده : راحله دلگرم
عنوان پایان نامه : بررسی زبان مخفي قَرقه‌دیلی در مناطق تات نشین خلخال
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبانشناسي همگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر جهاندوست سبزعلیپور,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر معصومه ارجمندی,
چكيده : چکیده جامعه زبانشناسی زبان شاخه‌ای از زبان‌شناسی است که به مسایل اجتماعی زبان از جمله نقش زبان در شکل‌گیری، تحول، گسترش و تغییرات زبانی می‌پردازد. در این شاخه از بررسی زبانی تلاش می‌شود ارتباط جامعه و زبان مورد توجه قرار گیرد. زبان رمزی یکی از گونه¬ های اجتماعی زبان است که معمولا زبان مستقلی نیست بلکه گونه‌ای از زبان معیار می¬باشد که در روابط اجتماعی به دلیل پنهان نگاه داشتن اسرار یا تمایز بین گروه¬ها ی اجتماعی ابداع می¬گردد. در مناطق تات‌نشین خلخال از روستاهای جمله لرد (در بخش شاهرود) و کرنق (بخش خورش رستم)، زبانی رایج است که شبیه زبان زرگری و زیرمجموعه¬ی زبان تاتی خلخال است که در بین مردم مهاجر نجار که برای کارهای فصلی به شهرهای شمالی کشور می‌رفتند، رایج شده‌است. هدف از این پژوهش گردآوری داده¬های زبان مخفی قرقه‌دیلی (qarqa dil.i)، بررسی زبانشناختی صرف، نحو و واژگان آن زبان است. همچنین در این پژوهش تلاش بر آن است تا به این پرسش ها پاسخ داده شود که آیا زبان مخفی تاتی خلخال یک زبان میانجیست، از چه ساختاری تشکیل شده است، از نظر زبان شناسی چه تفاوت ها و شباهت هایی با زبان تاتی دارد و برای چه اهدافی ایجاد شده است؟ چارچوب نظری پژوهش بر پایه از وارداف (1393) در کتاب «درآمدی بر جامعه شناسی زبان و‎ همچنین ژان کالوه (1388) در کتاب «زبان مخفی چیست؟» اخذ شده است. داده¬های پژوهش حاضر به روش میدانی و مشاهده¬ای مستقیم جمع¬آوری شده است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد این زبان نیز همانند اغلب زبان‌ها از زبان اصلی خود یعنی زبان تاتی تغذیه می‌کند و در اغلب موارد همان زبان تاتی است و در بخش واژگان با زبان تاتی تفاوت‎‌‎هایی دارد. ساخت‎واژه زبان قرقه‌دیلی همان ساخت‎واژه تاتی است. تعدادی از کلمات این زبان از ترکی قرض گرفته شده است. البته باید ذکر کرد این زبان امروز در حال نابودی است و فقط مردانی بالاتر از 45 سال از این زبان استفاده می‌کردند، زنان و جوانان از این زبان اطلاعی ندارند.
كلمات كليدي : کلیدواژه‌ها: زبان‌شناسی اجتماعی، زبان‌های میانجی، زبان رمزی، زبان تاتی خلخال، زبان قرقه‌دیلی، کرنق، لرد
تاريخ دفاع : 1395-6-10