بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950252979
نویسنده : سیده صفورا صفوی
عنوان پایان نامه : بررسی عملکرد دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی در سیاست‌گذاری توسعه سیاسی در ایران سال‌های 1384- 1396
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید استوار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش با بررسی و مطالعه مبانی نظری (تعاریف و نظریات و تاریخچه، توسعه سیاسی و سیاست مدرن و غیره) و سؤال اصلی (چرا عملکرد دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی در اجرای سیاست‌های توسعه سیاسی در ایران متفاوت بوده است)، در تلاش هستیم که درک درست و معناداری از مقوله توسعه سیاسی ارائه دهیم. از توسعه سیاسی تعریف‌های گوناگونی ارائه‌شده است. منظور از توسعه سیاسی در این پژوهش مشارکت سیاسی نخبگان و نهادهای سیاسی با توجه به رویکرد مقایسه‌ای و طبقه‌بندی نهادهای سیاسی است، لذا ضرورت دارد که روی فرهنگ سیاسی، نخبگان سیاسی و نهادهای سیاسی بیشتر تمرکز کنیم. هدف اصلی پژوهش مشخص کردن رابطه میان نگرش نخبگان و نهادهای سیاسی پایدار در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی بر اساس الگوی نظری بشیریه و هانتینگتون است. این دو دولت با شاخص‌ها و سیاست‌های متفاوتی وارد عرصه سیاسی شده‌اند و بامطالعه عملکرد دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی به این نتیجه رسیدیم که سیاست‌های دولت نهم و دهم رویکردی پوپولیستی و ایجاد محدودیت‌هایی برای نهاد مدنی و ضدیت با توسعه سیاسی را در پیش گرفت و دولت روحانی تلاش کرد رویه پیشین را تغییر دهد و نسبت به مشارکت و رقابت سیاسی نهادمند مبادرت نمود. هرکدام با یک موقعیت نامعین روبه‌رو شده‌اند، برای حل این مسئله به جستجوی سابقه موضوع پرداخته‌ایم تا بتوانیم عواملی را که به‌طور بالقوه به بروز مسئله انجامیده است، حدس بزنیم. در این پژوهش با استفاده از شیوه قیاس و استقرا و با توجه به داده‌هایی که در واژه توسعه سیاسی و مبانی نظری گفته‌شده، آن را بیان می‌کنیم.
كلمات كليدي : توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی، نخبگان سیاسی، نهادهای سیاسی
تاريخ دفاع : 1397-11-9