بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940044796
نویسنده : سعیده آفتابی طهارم
عنوان پایان نامه : طراحی سرای سالمندان رشت با رویکرد حس رضایت مندی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرزانه اسدی ملک جهان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : طبق آخرین سرشماری بخش بزرگی از جمعیت جهان را در طول ۵۰ سال آینده سالخوردگان شصت سال به بالا تشکیل می‌دهند و تا سال ۲۰۵۰ جمعیت افراد بالای شصت سال به ۲ میلیارد نفر در جهان می‌رسد و این بدان معناست که به ازا هر ۵ نفر یک نفر سالمند وجود دارد. این افزایش بی‌رویه سالمندی از یک‌سو و صنعتی شدن جوامع و به فراموشی سپردن سالمندان از سوی دیگر باعث شده که مسئله سالمندان و نحوه اسکان تنها به مسئله‌ای حاد مبدل شود. لذا توجه به فضاهای اقامتی سالمندان بر اساس روحیات و رفتار ایشان و یافتن اصول طراحی، به‌عنوان بستری که تاکنون هیچ‌گونه جمع‌بندی در موردان لحاظ نشده، ما را بران داشت در بستری نزدیک، نگاه دقیق و سنجیده‌تر بر ارکان، اول و یافته‌های گروهی که به دنبال راه‌حل این معضل بوده‌اند باشیم. در این پژوهش و طراحی برانیم تا مفاهیم بنیانی مرتبط با سطح رضایتمندی سالمندان (نیازهای جسمی و روحی سالمندان، تعاملات اجتماعی، امنیت) در پیکره‌بندی و طراحی مجموعه لحاظ گردد. در حال حاضر بخش اعظم خدماتی که به سالمندان ارائه می‌گردد تنها شامل خدمات مرتبط با امر سکونت سالمندان در خانه‌های سالمندان و خدمات بخش‌های درمانی هست که با توجه به استانداردهای بین‌المللی، این خدمات در جلب رضایت کاربران چندان موفق نبوده‌اند. از طرفی کمبود امکانات رفاهی و تفریحی به‌منظور گذران اوقات فراغت این قشر از جامعه به شدت احساس می گردد. در همین راستا بر اساس مطالعات انجام شده بر روی کشور های مختلف جهان که با چالش سالمندی جمعیت روبرو بوده اند، تصمیم بر این شد که بهترین نحوه پاسخ به نیازهای مطرح شده، طراحی مرکز زیست و سالمت سالمندان می باشد. به نحوی که محیط زندگی سالمندان با استفاده از رویکرد رضایتمندی سکونتی به گونه ای طراحی گردد که هم بر اساس استانداردهای جهانی و هم بر اساس ویژگی های خاص سالمندان ایرانی بهترین پاسخ ممکن را ارائه دهد روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد .دراین پژوهش فرضیه های تبیین شده با استفاده از ابزار پرسشنامه و نرم افزار SPSS مورد سنجش قرار گرفته اند و جامعه نمونه این تحقیق 384 نفر از سالمندان ساکن در شهر رشت است.نتایج حاصل نشان می دهد، معیارهای تعاملات اجتماع،امنیت،عوامل کالبدی و پیکره بندی بنا و نیازهای جسمی و روحی سالمندان بر میزان سطح رضایتمندی این قشر تاثیر گذار است.از روش چیدمان فضایی و نرم افزار Depth Map برای بررسی میزان امنیت و تعاملات اجتماعی در خانه سالمندان طراحی شده ،بهره گرفته شده است که نتایج حاصل از این بخش نشان می دهد فضای طراحی شده دارای این مولفه ها در سطح بالایی می باشد و در نتیجه رضایتمندی ساکنین خود را میتواند تامین نماید. واژگان کلیدی: سالمند، سکونت، رضایتمندی، خانه سالمندان
كلمات كليدي : سالمند، سکونت، رضایتمندی، خانه سالمندان
تاريخ دفاع : 96-11-11