بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950183307
نویسنده : سمیه پسندیده بهرمند
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر تماشای فیلم های مستند با زیرنویس و بدون زیر نویس بر توانایی شنیداری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه در سطح پیشرفته
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مرجان حیدرپور میمه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده اين پژوهش با هدف بررسي تاثير تماشاي فيلم هاي مستند با زیرنویس و بدون زیر نویس بر توانايي مهارت شنیداری فراگیران ایرانی زبان انگليسي انجام شد. برای دستیابی به این هدف، 60 نفر از زبان آموزان دختر و پسر سطح پیشرفته در رده سنی 15 تا 30 سال که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجه در موسسه رسالت در رشت می آموختند، در مطالعه شرکت کردند. یک آزمون استاندارد مهارت برای اطمینان از یکنواختی فراگیران اجرا شد. سپس شرکت کنندگان به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه آزمایش با زیرنویس انگلیسی N = 20، گروه آزمایش بدون زیرنویس انگلیسی N = 20 و گروه گواه N = 20.. . پیش آزمون شامل آزمون شنیداری در گروهها انجام شد. سپس گروه های آزمایشی طی ده جلسه فیلم های ویدئویی مستند (با و بدون زیرنویس ) را به مدت 30-20 دقیقه تماشا کردند. بعد از 10 جلسه آزمایش، پس آزمون، که مشابه پیش آزمون بود، انجام شد. تجزیه و تحلیل یک طرفه برای شناسایی هر گونه اختلاف بین سه گروه مختلف انجام شد. در نهایت می توان نتیجه گرفت که استفاده از فیلم می تواند اشتیاق دانش زبان آموزان در فراگیری و بازیابی آثار واژگان جدید را بهبود بخشد. البته فیلمای با زیر نویس تاثیر بیشتری نسبت به فیلمهای بدون زیر نویس در این روند دارند. هرچند مطالعات بیشتری باید در آینده در این زمینه انجام گیرد تا بهترین بهره از فیلم در کلاس های EFL به کار گرفمه شود.
كلمات كليدي : فیلم های مستند
تاريخ دفاع : 1397-06-21