بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910877241
نویسنده : فرهاد صادقی
عنوان پایان نامه : طراحی مجموعه اقامتی – گردشگری در منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی با تاکید بر تعاملات فرهنگی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , کیامرز جوانمردی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در نوشتار حاضر تلاش شده است مکانی مناسب جهت احداث مجموعه اقامتی، گردشگری با تاکید بر تبادلات فرهنگی معرفی شود. فرهنگ که خود متشکل از باورها، هنرها، دانش و آداب و رسوم است در جوامع مختلف باهم تفاوت دارد. فرهنگ مبتنی بر ارزش هایی است که آحاد جامعه به پیروی از آن می پردازند. در این رساله مسائل مربوط به فراغت و گردشگری و وضعیت صنعت گردشگری در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل اول به تاریخچه صنعت توریسم و روند رشد و توسعه آن پرداخته می¬شود، جایگاه ایران در صنعت توریسم بررسی می¬گردد، اهمیت و ضرورت و نتایج احداث تاسیسات جهانگردی با توجه به جاذبه¬های جهانگردی گیلان مورد نقد قرار می¬گیرد. تاریخچه گردشگری مطرح می¬گردد و کلیات تحقیق در تمامی ابعاد همچنین جامعه شناسی توریسم به طور اجمال ریشه یابی می¬گردد. در فصل دوم مطالعات و برنامه¬ریزی کالبدی موضوع تحقیق راجب فرهنگ، واژه¬شناسی آن، نقش فرهنگ درتوسعه جوامع مختلف، انواع گردشگری فرهنگی، نظریه¬ها و دیدگاههای مختلف در باب گردشگری فرهگی بررسی می¬گردد، سپس به بررسی نمونه¬های داخلی و خارجی مجموعه¬های گردشگری پرداخته و بخش های استاندارد یک مجموعه اقامتی بررسی می¬گردد و در پایان فصل جداول برنامه فیزیکی و ریز فضاها قرار داده شده است. در فصل سوم این تحقیق، بستر جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و اکوسیستم¬های طرح، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. یک طرح معماری باید هماهنگ با وضعیت اقلیمی منطقه باشد و نیز نگاهی خواهد شد به مبانی معماری منظر و طراحی فضای سبز، جهت طراحی کالبدی معماری توجه به ضرورت¬های عملکردی، مسائل سازه ای، مسائل مربوط به تاسیسات و نیازهای ایمنی در طرح ضروری است که سعی شده در این رساله به آن توجه شود و جهت دستیابی به دید بهتر به چنین طرحی، چند نمونه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این فصل روند دستیابی از کل به جز بیان ایده، کانسپت تا حصول دستیابی به حجم کالبدی مجموعه آورده شده و در پایان فصل سوم نقشه ها و پرسپکتیو طرح قرار داده شده است.
كلمات كليدي : کلید واژگان: تبادلات فرهنگی، فرهنگ، گردشگری، توریسم
تاريخ دفاع : 1397-10-30