بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920075283
نویسنده : سحر پورحسینی میانرود
عنوان پایان نامه : راهکارهای توسعه گردشگری در روستاهای کوهستانی شهرستان رضوانشهر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محمد باسط قرشی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در عصر حاضر صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت جهان امروز و یکی از ارکان توسعه پایدار معرفی شده است.توریسم اشکال مختلفی دارد که اکنون شکل نوین از این توریسم با عنوان توریسم روستایی می باشد. سکونت گاههای روستایی به دلیل داشتن تنوع جاذبه ها از شرایط آب وهوایی گرفته تا ناهمواری ها و مناطق کوهستانی ، آبشارهای طبیعی ، باغات سرسبز و زیبا ، آداب و سنن اجتماعی ،آثار فرهنگی و بناهای قدیمی و.. از فضاهای هستند که می توانند به نیازهای انسان گریزان از زندگی خسته کننده شهری پاسخ دهد. شهرستان رضوانشهر با داشتن روستاهای کوهستانی و جاذبه هاي طبيعي فراوان نتوانسته است از اين مزيت استفاده كند و از اين بازار پر رونق بهره مند شود. هدف از اين پژوهش بررسي راهکارهای توسعه گردشگری در مناطق کوهستانی ، شناخت جاذبه هاي مهيا و لزوم ايجاد جاذبه هاي نامحيا در روستاهای کوهستانی و نيز تعیین کمبودها و نیازمندیهای زیر ساختی ، خدماتی و تسهیلاتی گردشگری در ناحیه مطالعاتی می باشد. در اين تحقيق از روش توصيفي – تحليلي جهت دست يابي به اهداف مورد نظر استفاده شده است .روش گرد آوري اطلاعات اسنادي ( كتابخانه اي ) و ميداني بوده و در روش ميداني از پرسش نامه استفاده شد و جامعه آماري ما بخشی از گردشگران ورودي به مناطق کوهستانی شهرستان بوده ، در تجزيه و تحليل يافته ها از روش تحليل كمي و نرم افزارهاي كامپيوتري Excel ، Spss ، Gis استفاده شده است. بعد از تجزيه و تحليل داده ها و ارتباط آن با فرضيه هاي مطرح شده اين نتايج بدست آمد كه بخش کوهستانی شهرستان رضوانشهر، توان لازم برای توسعه اکوتوریسم، گردشگری روستایی، گردشگری کشاورزی و گردشگری فرهنگی را دارد. از طرفی در بخش کوهستانی شهرستان رضوانشهر، زیر ساخت‌ها، خدمات و تسهیلات گردشگری، کمیت و کیفیت مناسبی ندارند. و نیز مي توان با برنامه ريزي به جهت نزديكي سواحل با مناطق کوهستانی تلفيقي از گردشگري ساحلي و ييلاقي را جهت رونق توريسم در منطقه فراهم كرد .
كلمات كليدي : توريسم – گردشگری روستایی – توسعه و گردشگری – توسعه پايدار گردشگري
تاريخ دفاع : 1394-11-29