بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911055532
نویسنده : حسین مرآت
عنوان پایان نامه : طراحی سیستم تشخیص خواب‌آلودگی راننده با استفاده از منبع نور مادون‌قرمز و روش‌های پردازش تصویر
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر علیرضا سحاب,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : کاهش سطح هوشياري و خواب‌آلودگی رانندگان از عوامل مهم در وقوع تصادفات رانندگی است که باعث ایجاد خسارت‏هاي جاني و مالي فراواني می‌شود. يکي از روش‏هاي تشخيص خستگي و خواب‌آلودگی استفاده از سيستم‏هاي نظارت چهره راننده است. سيستم‏هاي نظارت چهره راننده با دريافت تصاوير از دوربين وپردازش آن‌ها، نشانه‏هاي خواب‏آلودگي را از چهره راننده استخراج مي‏کنند. در اين پايان‏نامه يک سيستم بلادرنگ تشخیص خواب‌آلودگی راننده طراحي شده است که با استخراج نشانه‏هاي خواب‌آلودگی از ناحيه چشم، میزان کاهش هوشياري راننده را مشخص می‌کند. تصويربرداري سيستم پيشنهادي در طيف نور مادون‌قرمزو با استفاده از دو مجموعه دیود مادون‌قرمز انجام می‌شود که می‌توانند مردمک چشم را به‌صورت براق و روشن نمایش دهند. سپس با استفاده از روش‌های پردازش تصویر، ناحیه‌هایی از تصویر که بهترین گزینه‌های چشم می‌باشند، استخراج می‌گردند. در اين سيستم دو ويژگي درصد بسته بودن چشم (PERCLOS) و کاهش فاصله بين پلک‏ها (ELDC) برای تشخیص خواب‌آلودگی راننده استخراج مي‏گردد. ويژگي‏هاي ناحيه چشم بر اساس تغييرات پروجکشن افقي ناحيه چشم باز و بسته استخراج مي‏شوند. سپس اين ويژگي‏ها توسط يک سيستم استنتاج فازي مورد پردازش قرار مي‏گيرد تا ميزان خواب‌آلودگی راننده مشخص شود. سیسنم پیشنهادی به دلیل استفاده از نورپردازی طیف مادون‌قرمز، دارای دقت و عملکرد مناسب در شرایط نوری متفاوت می‌باشد. نتايج آزمايش‏ها بر روي فيلم‏هاي تهیه‌شده در محيط واقعي و آزمايشگاهي نشان مي‏دهد که روش پيشنهادي دقت خوبي در استخراج ويژگي‌ها و تشخيص خواب‌آلودگی راننده دارد.
كلمات كليدي : تشخيص خواب‌آلودگی،هوشیاری راننده ، پردازش تصویر، نور مادون‌قرمز، سیستم استنتاج فازی
تاريخ دفاع : 1397-02-16