بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930363606
نویسنده : الهه محمودپور گیلوائی
عنوان پایان نامه : تأثیر رنگ و شکل بر میزان تمرکز و یادگیری با استفاده از تکنولوژی BCI
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : کامپیوتر
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كامپيوتر- نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محمدرضا یمقانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به گستردگی فناوری های روز و ماشینی شدن زندگی انسان امروز، استفاده بهینه از زمان، مکان و امکانات موجود در آموزش و یادگیری حائز اهمیت است. رنگ و شکل از پایه های اساسی ابزارهای چند رسانه ای و محتوای آموزشی هستند. در حال حاضر اغلب معیارهای موجود برای تولید محتوا و مالتی مدیای آموزشی، براساس سلیقه و با هدف چشم نوازی استفاده می گردد، بنابراین درک تاثیر این اجزا بر یادگیری و تمرکز و کسب دانش تاثیر آن ها بر کاربر بسیار حیاتی بوده و می تواند منجر به بهبود عملکرد افراد، صرفه جویی در زمان و هزینه های آموزشی گشته و در نهایت از مزایای رقابتی به حساب آید. بنابراین پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر رنگ و شکل بر تمرکز و یادگیری در قالب دو آزمون صورت گرفته است که به شرح ذیل است: • در آزمون اول به بررسی تاثیر رنگ و شکل بر یادگیری با استفاده از اپلیکیشن اندرویدی پرداخته شد. مراحل اپلیکیشن توسط 170 نفر به صورت تصادفی تکمیل گردید، نتایج بدست آمده در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون Chi-Square تحلیل و ارتباط معناداری بین رنگ و یادگیری و همچنین ترکیب رنگ_شکل و یادگیری مشاهده گردید؛ در خصوص تاثیر شکل بر یادگیری ارتباط معناداری یافت نشد. • آزمون دوم نیز به منظور بررسی تاثیر موارد فوق بر تمرکز با استفاده از برنامه ویندوزی و تجهیزات BCI طراحی گردید. مراحل آزمون توسط 10 نفر به صورت تصادفی تکمیل شد. داده های بدست آمده در نرم افزار SPSS و با آزمون ANOVA تحلیل گشت و طبق نتایج، ارتباط معناداری بین بالاترین میزان تمرکز افراد در مواجهه با رنگ، شکل یا ترکیب آن ها وجود ندارد.
كلمات كليدي : آموزش، رنگ، شکل، تمرکز، یادگیری
تاريخ دفاع : 1396-6-25