بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632998
نویسنده : پویا ضیابخش
عنوان پایان نامه : شبیه سازی عملکرد یک لیزر VCSEL با استفاده از ساختار HCG
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر عباس قدیمی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این تحقیق سعی بر آن بوده که با مطالعه منابع موجود، تاثیر مثبت ساختار HCG در عملکرد گرمایی و الکتریکی دستگاه مورد بررسی قرار گیرد. یک لیزر VCSEL بهبود یافته با استفاده از ساختار HCG شبیه سازی گردیده و با نوع متداول این نوع لیزرها از نظر گرمایی مقایسه گردد. تمامی پارامترهای لیزر اعم از آینه های براگ، ناحیه فعال و ساختار HCG از حیث گرمایی و نوری مورد بررسی قرار گرفته اند و با استفاده از نرم افزارهای Lumerical و Matlab شبیه سازی شده اند. این بررسی نخستین بررسی گرمایی لیزرهای VCSEL با چاه کوانتومی InGaAsP با استفاده از ساختار HCG توسط شبیه ساز Lumerical می باشد.
كلمات كليدي : لیزر نیمه هادی، لیزر سطح گسیل، آینه های براگ، ساختار HCG، تحلیل حرارتی، لومریکال، متلب
تاريخ دفاع : 1395-5-31