بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950453937
نویسنده : خدیجه امینی لمعه دشت
عنوان پایان نامه : بررسی درون مایه های عرفانی در شعر دفاع مقدس اشعار(حسین اسرافیلی، قادر طهماسبی، سعید بیابانکی، محمدرضا عبدالملکیان، علیرضا نامدار)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا اقدامی معافی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ادبیات از قابلیّت‌های بسیاری برخوردار است و موضوعات مختلفی را می‌تواند در خود جای دهد، از جمله‌ی این موارد موضوع دفاع مقدس است، در این پایان‌نامه، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، درون‌مایه‌های اخلاق، اخلاص، ایثار، ایمان، خوف، رجا، شوق، شهادت، صبر، عشق و ولایت در اشعار اسرافیلی، بیابانکی، طهماسبی و عبدالملکیان و شهید علی‌رضا نامدار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از میان درون‌مایه‌ها، عشق و شهادت، بیشترین بسامد را دارند. اسرافیلی شخصیت‌ها و وقایع جبهه را با تشبیهاتی زیبا و با زبان شاعرانه به شخصیت‌ها و وقایع کربلا نسبت می‌دهد. بیابانکی، با استمداد از عناصر طبیعی، با زبانی محکم و با صلابت حالات عرفانی رزمندگان را بیان نموده است و اشعار طهماسبی، با کمک مفاهیم انتزاعی مانند «پری» به درون‌مایه‌های عرفانی پرداخته است. عبدالملکیان با لطافت و احساس بسیار و با الهام از زیبایی طبیعت، مفاهیم عرفانی را سروده است و در شعر شهید علی‌رضا نامدار، تفسیر درون‌مایه‌های عرفانی و حالات عرفانی مشاهده می‌شود و به این نکته که پیمودن راه عشق، بدون امام و رهبر میسر نمی‌شود، تأکید دارند.
كلمات كليدي : درون‌مایه، شعر، عرفان، عشق دفاع مقدس
تاريخ دفاع : 1397-6-21