بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920131128
نویسنده : زهرا همراهی
عنوان پایان نامه : تاثیر عرف در حقوق و تکالیف زوجین و تحولات آن
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا داداشی نیاکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : روشن است که عرف پیش از پیدایش قانون و قانونگذاری و نیز پیش از پدیدار شدن قواعد حقوقی بر جامعه بشری حاکم بوده است و حقوق در اصل و منشاء خود از عرف و رسوم مردم پدید آمده است تا جایی که امروزه تاثیر عرف و قواعد عرفاً در نظام حقوقی کشورها بر هیچ کس پوشیده نیست.بدون تردید کلیه نظام های حقوقی در محیط عرف شکل گرفته و روابط حقوقی و اجتماعی افراد بر پایه همین عرف تنظیم گشته است. این مساله که عرف در حقوق وتکالیف زوجین چه مقدار اثر گذار است؟ و یا حقوق عرفاً چه مقدار به رابطه ی عرف و حقوق وتکالیف زوجین توجه کرده است؟یافته های پژوهش حاکی از آن است که عرف و عادت با توجه به ماهیت، خصوصیات و ویژگی های حقوق و تکالیف زوجین مثل مهریه، نفقه ، حضانت طفل تاثیر بسزایی در این حقوق و تکالیف داشته است. همچنین لازم به ذکر است مواردی هم چون تعیین حدود و میزان نفقه، اجرت المثل ایام زندگی زناشوئی، میزان مهرالمثل و مهرالمتعه و... با معیار عرف صورت می گیرد. واژگان کلیدی: عرف، تکالیف زوجین،حقوق خانواده، حقوق زوج، حقوق زوجه
كلمات كليدي : عرف، تکالیف زوجین،حقوق خانواده، حقوق زوج، حقوق زوجه
تاريخ دفاع : 95-11-30