بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930537596
نویسنده : علیرضا خامنهء
عنوان پایان نامه : طراحی پژوهشکده و مرکز مطالعات معماری با رویکرد افزایش خلاقیت پژوهشگران
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سیده مامک صلواتیان,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در دهه‌های اخیر برخلاف سنت‌های رایج دانشگاهی گذشته که آموزش معماری را فقط مبتنی بر تجربه و تمرین طراحی می‌دانسته‌اند، نیاز به پژوهش و تحقیق در زمینه های نظری، برقراری پیوند دیدگاه نظری با شیوه های جدید طراحی و شیوه‌ی کارگروهی در کارگاه‌ها، بیش از پیش آشکار شده است. پژوهشکده ها به عنوان یک عملکرد معماری و آموزشی-پژوهشی، می توانند به عنوان بستر برای گسترش و توسعه علم باشند. هدف اولیه از شكل‌گیری یك پژوهشکده معماری ایجاد بستری مناسب به جهت توسعه دانش معماری و رسیدن به راه‌حل‌های نوین جهت دستیابی به بهینه‌ترین طراحی‌ها به جهت پاسخ‌گویی به نیازهای معماران و کاربران فضاها هست. از این روز این سوال مطرح می شود که شاخص‌های طراحی و ویژگی‌های کالبدی مراکز تحقیقاتی در پژوهشکده‌های معماری که بتواند شرایط لازم را برای افزایش خلاقیت و نوآوری پژوهشگران (معماران) فراهم آورد چیست و عوامل کالبدی مؤثر بر بروز خلاقیت و نوآوری کدامند؟ هدف از این پایان نامه، شناخت فاکتورهای موثر بر خلاقیت از حیث جنبه های محیطی (داخلی و خارجی) و همینطور فردی بوده است. روش انجام تحقیق به صورت پرسشنامه بود. به این منظور از دانشجوهای تحصیلات تکمیلی معماری دانشگاه های احرار، دانشگاه آزاد واحد رشت، دانشگاه گیلان و راهبرد شمال پرسش به عمل آمد. این مطالعه بر روی 200 دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی سال 1397 نیمه اول انجام شده بود. بر طبق فرمول کوکران از 131 نفر پرسش به عمل آمد و سوالات با استفاده از Google doc پخش و به صورت الویت بندی به عنوان راهبردهای طراحی معرفی گردید.
كلمات كليدي : پژوهشکده، مرکز تحقیقاتی، خلاقیت، آموزش معماری، رشت.
تاريخ دفاع : 1397-6-21