بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950256864
نویسنده : فرشته نقدی لیچائی
عنوان پایان نامه : ترجمه و تحقیق و تطبیق باب طلاق شرایع الاسلام
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بتول مهرگان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر به¬‌منظور دستیابی بر احکام طلاق در آیات با استفاده از قواعد اصولی و فقهی و نظرات مذاهب امامیه و اهل سنت و میزان اتفاق و اختلاف نظر آن‌ها در این خصوص انجام ‌شده است. تعریف، مبنا، ماهیت، موجبات طلاق و آثار آن مهم‌ترین مباحث این تحقیق می‌باشند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، طلاق، ایقاعی است که اثر عقد معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد برمی‌گرداند. وجوه اشتراک فسخ نکاح و طلاق این است که هردو عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) هستند و موجب انحلال نکاح می¬شوند و هیچکدام به گذشته تأثیری ندارند و به رابطه زناشویی از تاریخ وقوع فسخ یا طلاق خاتمه می¬دهد، همچنین عده زن در هر دو مورد سه طهراست. درمورد اختلاف این دو می‌توان گفت که اولاً: طلاق حقی است که زوج به محض وقوع عقد نکاح واجد آن می‌شود اما فسخ امر عارضی است که بر نکاح وارد می‌شود. ثانیاً: فسخ ماهیتاً غیر از طلاق است، بنابراین احکام و شرایط طلاق در فسخ رعایت نمی‌شود. ثالثاً: طلاق هرگاه به مرتبه متوالی واقع شود، موجب حرمت است ولی فسخ هیچگاه ایجاد حرمت نمی‌کند. در این تحقیق با بررسی شرایع الاسلام با اندیشه‌های سایر فقها حاصل شد: محقق حلی نیز در شرایع الاسلام با استناد به مبانی فقهی چون آیات، اجماع، روایات و عرف با مکروه دانستن طلاق به تشریح احکام و شرایط صحت وقوع آن پرداخته است و از نظر ماهیت حقوقی طلاق را از قسم ایقاع می‌داند که از سوی مرد یا نماینده او واقع می‌شود. حتی معتقد است در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین و به صورت خلع یا مبارات صورت می‌گیرد، باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) به شمار آورد و در آراء وی در برخی موارد طلاق چون عده طلاق، وکالت در طلاق و ... مشترک است اما با عده¬ای از فقها در برخی موارد چون: طلاق کودک، طلاق اجنبی، بذل در طلاق خلع بعوض و ... اشاره کرد که بر این باور است فقدان هر شرط مشروعی در نکاح حق فسخ می¬آورد. بنابراین، نگاه و روش تحقیق پیش¬روی تطبیقی بوده و به فراخور بحث به بررسی تطبیقی پرداخته‌ایم.
كلمات كليدي : شرایع الاسلام، طلاق سنت، خلع و مبارات
تاريخ دفاع : 1397-11-8