بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950018818
نویسنده : محدثه جعفری فرشمی
عنوان پایان نامه : سنتز سبز مشتقات جدیدی از 3-پیرازولیل-H4-4،2،1-تری آزول
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی شیمی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمد نیک پسند, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : 4،2،1-تري¬آزول گروه مهمی از ترکیبات هتروسیکل و دارويي هستند. این تركيبات، دارای خواص زيستي هم چون، خواص ضد باكتري، ضد قارچ، ضد التهاب، ضد تومور، ضد سرطان و... می¬باشند. روش¬های گوناگون و کاتالیزگرهای متنوعي برای سنتز اين تركيبات معرفی شده است. در اين تحقيق، يك روش تازه، برای سنتز مشتقات جديدي از 3-پيرازوليل-H4-4،2،1-تري¬آزول، با استفاده از نانوكاتاليزگرهای موثر و دوستار محيط زيست انجام مي¬گيرد و تاثیر کاتالیزگر روی زمان و بازده واکنش مورد مطالعه قرار می¬گیرد.
كلمات كليدي : 3-پیرازولیل4،2،1-4H-تری آزول، پیرازول کربالدهید، نانوکاتالیزگر
تاريخ دفاع : 1397-08-06