بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950206637
نویسنده : فروغ پوررحمت
عنوان پایان نامه : ایجاد فضاهای مناسب گردشگری شهر رشت با توجه به اقلیم
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در حال حاضر، گردشگری به مهمترین فعالیت اقتصادی جهان تبدیل شده است. گردشگری نه تنها اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه جنبه های اجتماعی، محیطی و خط مشی ها سرزمین های پیشرفته را متحول می سازد. تصویر مطلوب شهر در ذهن ساکنان و سایر افراد می¬تواند باعث جذب هرچه بیشتر سرمایه¬گذاران، گردشگران و مهاجران شود. همچنین مدیران شهری برای برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات مناسب برای شهرها، نیازمند شناختی مناسب از تصویر فعلی شهر و عوامل تاثیر¬گذار در شکل¬گیری آن می¬باشند. هدف از این تحقیق، شناخت و ارزیابی فضاهای مناسب گردشگری شهر رشت با توجه به اقلیم می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، باتوجه به شرایط اقلیمی در شهر رشت بیشتر جاهایی که برای جذب توریسم مهم هست در مرکز شهر رشت واقع شده است و رابطه مستقیمی اقلیم با توسعه زیر ساخت های گردشگری دارا می باشد و با توجه به نتایج حاصله بیشترین گردشگری در شهر رشت در فصل های بهار و تابستان می باشد و دقیقا رابطه مستقیمی نیز با بهتر شدن شرایط اقلیمی این منطقه دارا می باشد . و نتایج حاصله از روش TCI نیز در فصل های تابستان و بهار را بهترین زمان برای گردشگران محاسبه کرده است.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: گردشگری، اقلیم ، مدل TCI ، شهر رشت.
تاريخ دفاع : 1397-11-2