بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950159184
نویسنده : زهرا پورکریم
عنوان پایان نامه : سنتز مشتقات جدیدی از 5-پیرازولین-1،2،4-تری¬آزولیدین-3-تیون¬ها با استفاده از نانوکاتالیزگر
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شیمی آلی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محمد نیک پسند,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تري¬آزوليدين¬ها گروه مهمی از ترکیبات هتروسیکل هستند. این تركيبات، دارای خواص بیولوژیکی مانند خواص ضد باكتري، ضد قارچ، حشره كش و ... دارند. روش¬های گوناگون و کاتالیزگرهای متنوعي برای سنتز مشتقات ساده اين تركيبات معرفی شده است. در اين تحقيق، روش جدیدی برای سنتز مشتقات 5-پيرازوليل-4،2،1-تري¬آزوليدين-3-تيون¬ها، با استفاده از كاتاليزگرهای موثر در دسترس و دوستار محيط زيست انجام مي¬گيرد و تاثیر کاتالیزگر روی زمان و بازده واکنش مورد مطالعه قرار می¬گیرد.
كلمات كليدي : کلید واژه¬ها: تری¬آزول، 5-پیرازولیل-4،2،1-تری¬آزولیدین-3-تیون‌ها، نانوکاتالیزگر
تاريخ دفاع : 1397-12-7