بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920080239M
نویسنده : ماندانا عاصی
عنوان پایان نامه : خانه هنرمندان رشت با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ساویز طیاح, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : جامعه مدنی نیازمند فعالیت هنری، و فعالیت هنری نیازمند تشکیلات و مرکزی جهت ارائه آثار هنرمندان و آموزش هنر آنها به دیگران است. رابطه متقابل میان هنرمند و مخاطبان هنری نیازمند به آموزش هنر جهت درک مفاهیم نهفته درآثار هنرمندان هستند تا زمینه های رشد فکری- اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه مهیا گردد. خانه هنرمندان فضای فرهنگی می باشند که سعی در نمایش و آموزش هنرهای مختلف دارد. طراحی کالبد زیبای مجموعه فرهنگی و هنری به تنهایی نمی تواند ارتباط خوبی بین هنرمندان و دوستداران هنر برقرار کند. لازمه ارتباطی کارا و نتیجه بخش برقراری تعاملات اجتماعی هرچه بیشتر در مجموعه های مورد نظر می باشد. هنرمند و دوستدار هنر در برقراری تعاملات اجتماعی نیاز به حس تعلق به خانه هنرمندان دارند که بتوان ساعت ها از بودن در این مکان لذت برده و در برقراری ارتباط با دیگران پیش قدم باشند. شهر رشت با وجود داشتن پیشینه هنری مردمانش فاقد مکان مناسبی برای ارتباط بیشتر هنرمندان و هنردوستان و هنرآموزان، تعاملات اجتماعی و اشاعه فرهنگ و هنر مردمان این خطه سرسبز می باشد. به همین دلیل در این پایان نامه مجموعه ای تحت عنوان خانه هنرمندان با در نظر گرفتن به کارگیری عواملی که تعاملات اجتماعی را بوجود آورده و ارتقاء آن را به دنبال داشته باشد را طراحی خواهیم کرد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: هنر، هنرمندان، تعاملات اجتماعی، رشت
تاريخ دفاع : 1396-11-8