بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900767426
نویسنده : مینا فولادوند
عنوان پایان نامه : عوامل نامطلوب در فرآیند تولید با نگاهی به مفهوم دسترسی‌پذیری ضعیف در تحلیل پوششی داده‌ها
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : ریاضی
رشته/گرایش تحصيلي : ریاضی کاربردی
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا امیرتیموری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در اغلب فرآیندهای تولیدی، علاوه بر حصول خروجی‌های مطلوب، خروجی‌های نامطلوبی نیز تولید می‌شود. امروزه به دليل افزایش ضايعات خطرناك زيست محيطي اندازه‌گيري كارايي و بهره‌وري فعاليت‌های صنعتي مسبب آلودگي و هم زمان كاهش توليد فرآورده‌هاي نامطلوب و افزايش توليد فرآورده‌هاي مطلوب در خلال فرآيندهاي توليد، مسئله‌ای مهم و چالش برانگيز است. تاکنون، در حضور عوامل نامطلوب خروجی در فرآیند تولید، از مفهوم دسترسی‌پذیری ضعیف کلاسیک شپارد استفاده شده است. در این مفهوم، صفر شدن خروجی نامطلوب تنها زمانی ممکن است که تولید خروجی مطلوب نیز به سطح صفر برسد؛ این در حالی است که در برخی مسائل واقعی می‌توان خروجی نامطلوب را به صفر رساند در حالی‌که خروجی مطلوب در حال تولید است. در این پژوهش تعریف جدیدی از مفهوم دسترسی‌پذیری ضعیف به فرم خطی ارائه و با در نظر گرفتن این تعریف به عنوان یکی از اصول موضوعه، تکنولوژی تولید ساخته شده است. نتایج حاصل از این تکنولوژی در یک مثال واقعی و در مقایسه با روش‌های پیشین نشان ‌داد که با وجود نزدیک بودن نتایج، تعداد واحدهای کارا در روش جدید کاهش یافته و این ایجاد تمایز بین واحدها را ساده‌تر می‌سازد. همچنین در این پژوهش روشی دو-گامی برای بدست آوردن نقطه تصویر نقاط ناکارا روی مرز کارای قوی ارائه شده است که دارای حداقل فاصله اقلیدسی تا نقطه تحت ارزیابی است
كلمات كليدي : کارائی، تحلیل پوششی داده ها(DEA)، خروجی نامطلوب، فرض دسترسی پذیری ضعیف، نزدیک‌ترین نقطه هدف در تحلیل پوششی داده‌ها.
تاريخ دفاع : 1396-11-30