بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940446280
نویسنده : محدثه پرسیان
عنوان پایان نامه : خانه کودک تالش(4 تا 6 سال) با تاکید بر تعامل کودک با محیط طبیعی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرزانه اسدی ملک جهان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در شهر ها روز به روز به تعداد مناطق ممنوع افزوده میشود و در نتیجه جای لازم برای کشف فضای کودک و به تبع آن دنیای او کمتر میشود.در حالیکه بازی نیاز به قلمرو خصوصی دارد و عملا این قلمرو اکثر اوقات فضای محدود اتاق کودک است که برای بازی دسته جمعی پیش بینی نشده است , به همین دلیل احتیاج به فضاهای عمومی تر برای پاسخگویی به نیاز های کودکان و همچنین خنثی کردن قیود دست و پا گیر شهرسازی امروز هرچه بیشتر احساس میشود.مشاهده کودکان در یک زمین بازی نشان میدهد که برخوردهای آنها متعدد و تسلطشان به فضا تمام و کمال است و تحمیل یک محیط محدود بر آنها مشکل است.کودکان دوست دارند فضایی قابل تغییر در اختیار داشته باشند تا بتوانند رد پای خود را در آن برجا و بدین ترتیب نقاط نشانه ویژه خود را بوجود آورند.بدین منظور در جهت رسیدن به این هدف اقدام به طراحی مکانی مختص کودکان که درآن آزادانه رفتار و حرکت کنند امری ضروریست فضایی که نیازهای کودک و رشد او در آن در بستری مناسب با هدف تعامل با محیط طبیعی ارتقا یابد.
كلمات كليدي : کودک.خانه.امنیت.رشد.بازی.تعامل با محیط طبیعی
تاريخ دفاع : 1397-6-21