بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950160383
نویسنده : خدیجه عابدی بالا کفشه
عنوان پایان نامه : ارزیابی عملکرد با تلفیق روش های AHP و TOPSIS در مجموعه دخانیات گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهرداد گودرزوند چگینی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دنیای رقابتی امروزی، به تمامی مجموعه هایی که اهداف خود را بر مبنای حضور در بازارهای بزرگ داخلی و البته جهانی قرار داده اند این نکته را گوشزد می کند، که به منظور جلب توجه سرمایه گذاران در بازارهای مالی، به کسب سود بیشتر از طرق مختلف از جمله، کاهش بهای تمام شده، افزایش کیفیت و به دنبال آن افزایش فروش و ... روی آورند. هدف از این ارزیابی عملکرد با تلفیق روش های AHP و TOPSIS در مجموعه دخانیات گیلان می باشد. در این پژوهش با نظر سنجی از پانزده خبره مالی و نظارتی عوامل اصلی و زیر فاکتور های مدل شناسایی و اولویت بندی گردیده است. سپس با استفاده از مدل بدست آمده و اطلاعات مجموعه دخانیات گیلان که از طریق اسناد و مدارک معتبر و رسمی جمع آوری گردید. در نتیجه تحقیق عوامل اصلی مدل به ترتیب اولویت شامل عوامل مبتنی بر فعالیت بیمه گری با وزن 706/0 ، عوامل مبتنی بر بازار بورس با وزن 164/0 و عوامل مبتنی بر حسابداری با وزن 130/0 می باشند که در هر دسته زیر فاکتورهایی جهت محاسبه نمره کل شرکت شناسایی گردید.
كلمات كليدي : رتبه بندی،ارزیابی عملکرد، مجموعه دخانیات گیلان .
تاريخ دفاع : 1397-6-21