بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950278650
نویسنده : آرش آقاجانپور گزافرودی
عنوان پایان نامه : بررسی اسماعیلیان در دیلمستان و بیه‌پیش از قرن هفتم تا دهم
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ابراهیم باوفای دلیوند, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش تلاش نمود تا به بررسی موضوع اسماعیلیان در منطقه دیلمستان و بی‌پیش در قرون هفتم تا دهم هجری بپردازد. به این منظور، جمع‌آوری داده‌هایش به صورت میدانی- کتابخانه‌ای انجام گردید وبا توجه به ماهیت تحلیلی- کیفی این پژوهش، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. شیوه کار در این پژوهش براساس یافته‌هایی است که نگارنده طی یک دهه زندگی در برخی از مناطق محدودة پژوهش حاضر در کوهستان دیلم و در کنار آن زندگی در جلگه و قسمت بی‌پیش گیلان با بررسی فولکلور و تفحص در زیارتگاه‌ها و اماکن مقدس و ... بدست آورده و لازم به ذکر است که در کنار مشاهده و کار میدانی، مطالعه کتابخانه‌ای نیز انجام گرفته تا به تحلیل داده‌ها نیز پرداخته شود. این تحقیق به این نتیجه دست یافت که با توجه به باورداشت‌های مردم دیلم در حوزه جغرافیایی طبیعی شمال ایران، مذهب اسماعیلی در آن دوران بهترین پیوند را با مردمان این خطه داشتند وا ین در آداب و رسوم ایشان حتی تا به امروز ادامه دارد و در قرون هفتم تا دهم هجری، شاهد تغییر و تحویل مذهبی، در مناطق کوهستانی دیلم و جلگه‌ای بی‌پیش هستیم و از سویی پیوند خویشاوندی خاندان‌های مختلف و تسلط اسماعیلیان را بر مناطقی از این خطه به مانند دره سفیدرود، بالاخص منطقه کوهدم می‌تواند شاهد بود و با بررسی زیارتگاه‌های مختلف که در متن این پژوهش به آن اشاره شده، می‌توان حتی گفت که مهمترین زیارتگاه گیلان واقع در شهر آستانه اشرفیه می‌تواند مزار و زیارتگاه پیشوای اسماعیلی جلال‌الدین حسن نومسلمان باشد.
كلمات كليدي : اسماعیلیان، دیلمستان، بیه پیش
تاريخ دفاع : 1397-11-8